Skip to main content

Konkurs Matematyczny ,,W Świecie Matematyki" imienia Profesora Włodzimierza Krysickiego

Konkurs 2024

Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej wraz ze studenckimi kołami naukowymi organizuje od 2009 roku                  Konkurs Matematyczny  „W Świecie Matematyki” im. Profesora Włodzimierza Krysickiego.

Konkurs skierowany jest obecnie do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych. Głównym celem konkursu jest popularyzacja matematyki stosowanej wśród uczniów. Jednym z efektów Konkursu jest promocja oferty kształcenia Politechniki Łódzkiej (w szczególności matematyki stosowanej) wśród potencjalnych kandydatów na studia oraz integracja środowisk matematycznych. Konkurs jest okazją do nawiązania oraz kontynuacji współpracy między kadrą akademicką, uczniami i nauczycielami. 

Pierwszy etap Konkursu ma charakter testowy. Dwudziestu uczestników z najlepszymi wynikami znajdzie się w etapie finałowym, który obejmuje 5 zadań otwartych, w tym 2 zadania aplikacyjne z zakresu matematyki wyższej.

Trójka laureatów otrzymuje atrakcyjne nagrody rzeczowe, a zdobywca 1. miejsca uzyskuje tytuł Mathematicus Mega-Mentis („matematyczny mega-umysł”). Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymują pamiątkowe dyplomy. Konkursowi towarzyszą referaty popularyzujące matematykę stosowaną, które wygłaszają pracownicy Instytutu Matematyki oraz członkowie Kół Naukowych.

Konkurs objęty jest patronatem Rektora Politechniki Łódzkiej.

Fundatorem nagród w edycji 2024 był Commerzbank.

 

 


XV EDYCJA KONKURSU


Laureaci XV Ogólnopolskiego Konkursu:

I miejsce - Dominik Młynarczyk  z  Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata
II miejsce  -Tomasz Jabłoński  z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie
III miejsce Robert Rośczak  z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Łodzi

Serdecznie gratulujemy !

XV Konkurs (o zasięgu ogólnopolskim) odbył się w dniu 8 marca 2024 r. w Instytucie Matematyki Politechniki Łódzkiej.

Współorganizatorami XV Konkursu byli: Koło Naukowe Matematyków Politechniki Łódzkiej oraz Koło Matematyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. prof. Stanisława Zaremby.

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu pełniła Rada Konkursu w składzie:
dr Artur Wachowicz, prof. PŁ – przewodniczący (Instytut Matematyki PŁ)
Krzysztof Caban– zastępca przewodniczącego (Koło Naukowe Matematyków PŁ)
Kacper Kopeć – członek (Koło Matematyków Studentów UJ im. Stanisława Zaremby)
Bartosz Kamiński - członek (Koło naukowe Matematyków PŁ).

Przykładowe zadania poprzednich edycji

Pobierz regulamin 


profesor W. Krysicki

Profesor Włodzimierz Krysicki

(zdjęcie z archiwum rodzinnego)

Zachęcamy do zapoznania się z biografią patrona Konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

 


logo banku
logo patronat rektora

                                                  

               

Treść (rozbudowana)
LAUREACI POPRZEDNICH EDYCJI KONKURSU

Laureatami XIV Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „W Świecie Matematyki” im. Profesora Włodzimierza Krysickiego zostali:

I miejsce  –  Kacper Wadas (Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej), który uzyskał również tytuł Mathematicus Mega-Mentis Konkursu
II miejsce  –  Tomasz Stefaniak (III Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Trybunalskim)
III miejsce  –  Dominik Młynarczyk (Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego)
 

Laureatami XIII Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „W Świecie Matematyki” im. Profesora Włodzimierza Krysickiego zostali:

Miejsce I  –  Dominika Radaszewska – Publiczne Liceum PŁ (opiekun: Teresa Wójcicka)
Miejsce II    Adam Wądołowski – I LO w Pabianicach (opiekun: Beata Gorzelak)
Miejsce III  –  Mieszko Szczekla – I LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu (opiekun: Edyta Weszczak)

W poprzednich edycjach pierwsze miejsca zajęli:

edycja XII (2020)  –  Piotr Zygmunt (Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego)
edycja XI (2019)  –  Piotr Zygmunt (Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego)
edycja X (2018)  –  Natalia Kucharczuk  (I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim)
edycja IX (2017)  –  Jan Kociniak (I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim)
edycja VIII (2016)  –  Wojciech Przybyszewski (LO im. Bolesława Prusa w Skierniewicach)
edycja VII (2015)  –  Rafał Burczyński  (I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim)
edycja VI (2014)  –  Kamil Rychlewicz (I LO w Łodzi)
edycja V (2013)  –  Michał Figlus (I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim)
edycja IV (2012)  –  Kamil Rychlewicz  (I LO w Łodzi)
edycja III (2011)  –  Michał Szostek  (I LO w Łodzi)
edycja II (2010)  –  Piotr Jaszkowski (I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim)
edycja I (2009)  –  Artur Kasprzak (I LO w Łodzi)

0

 


Spacer po kampusie PŁ
0
Potęguj możliwości: Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE
0
See your future with IDS. Mathematics
0
PŁ dobrze wybrałem! Kamila Krajewska
0