Skip to main content

Seminaria naukowe

Treść (rozbudowana)
Nadchodzące seminaria

12.06.2024
Petru Jebelean (West University of Timisoara, Romania)
Dirichlet systems with relativistic operator: differences vs differential
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej

 

0
Archiwum minionych seminariów
0
2024

 

15.05.2024
Jean Dolbeault (CEREMADE, Université Paris-Dauphine, France)
Stability results for Sobolev and logarithmic Sobolev inequalities
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


08.05.2024
Robert Skiba (Nicolaus Copernicus University, Poland)
A new criterion for bifurcation of homoclinic solutions for parameterized ordinary differential equations
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


17.04.2024
Paola Rubbioni (University of Perugia, Italy)
Existence and asymptotic stability of solutions to differential equations with distributed delay: a topological approach
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


10.04.2024
Piotr Zgliczyński (Jagiellonian University, Poland)
A geometric method for infinite-dimensional chaos: symbolic dynamics for the Kuramoto-Sivashinsky PDE on the line
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


13.03.2024
Jorge Rodriguez-López (University of Santiago de Compostela, Spain)
Component-wise localization of solutions for nonlinear systems: a fixed point index approach
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


06.03.2024
Sandra Pinelas (Academia Militar, Portugal)
Solutions of Differential Equations with Delays and Advances
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


14.02.2024
Michał Boczek (Politechnika Łódzka) 
Omówienie potencjalnych aplikacji dla operatorów typu Choqueta
Seminarium z Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej Dowiedz się więcej


24.01.2024
Jarosław Swaczyna (Politechnika Łódzka)
Slow chaotic dynamical systems with large Hausdorff dimension
Seminarium z Równań Różniczkowych w Modelowaniu Matematycznym Dowiedz się więcej 


23.01.2024
Robert Skiba (UMK)
Bifurkacje trajektorii homoklinicznych dla równań rożniczkowych zwyczajnych
Seminarium z analizy nieliniowej Dowiedz się więcej


22.01.2024
Jacek Marchwicki (UWM w Olsztynie)
Zbiory osiągalne vs zbiory P-sum
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


17.01.2024
Valentina Taddei (University of Modena and Reggio Emilia, Italy)
Coupled reaction-diffusion equations with degenerate diffusivity: wavefront analysis
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


15.01.2024
Piotr Nowakowski (Uniwersytet Łódzki)
Wokół hipotez Furstenberga i Palisa
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


10.01.2024
Sławomir Rybicki (Nicolaus Copernicus University, Poland)
Bifurcations of periodic solutions of autonomous Hamiltonian systems
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


09.01.2024
Wojciech Kryszewski (Politechnika Łódzka)
Invariance of solutions to differential equations driven by accretive operators – cz. III
Seminarium z analizy nieliniowej Dowiedz się więcej


08.01.2024
Robert Rałowski (Politechnika Wrocławska)
Twierdzenie Baire'a, analogon twierdzenia Banacha o punkcie stałym i atraktory w zwartych przestrzeniach T1
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej

 

0
ROK 2023


19.12.2023
Wojciech Kryszewski (Politechnika Łódzka)
Invariance of solutions to differential equations driven by accretive operators – cz. II
Seminarium z analizy nieliniowej Dowiedz się więcej


18.12.2023
Marek Balcerzak (Politechnika Łódzka) 
Operatory dolnej gęstości o wartościach borelowskich
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


13.12.2023
Fabio Zanolin (University of Udine, Italy)
Rich dynamics in a model for suspension bridges
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


12.12.2023
Anna Michalak (Uniwersytet Łódzki)
Nowe metody badania stabilności rozwiązań równań rożniczkowych
Seminarium z analizy nieliniowej Dowiedz się więcej


11.12.2023
Michał Popławski (UJK w Kielcach) 
1-lipschitzowskie obrazy przestrzeni hiperwypukłych
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


06.12.2023
Vladimir Mityushev (Cracov University of Technology, Poland)
Schwarz's method and its applications to effective properties of dispersed composites
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


05.12.2023
Wojciech Kryszewski (Politechnika Łódzka)
Invariance of solutions to differential equations driven by accretive operators – cz. I
Seminarium z analizy nieliniowej Dowiedz się więcej


04.12.2023
Filip Strobin (Politechnika Łódzka) 
Gra w chaos dla rozmytej wersji teorii iterowanych układów odwzorowań
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


28.11.2023, 12.12.2023
Marcin Rudź (Politechnika Łódzka) 
Oszacowania rozkładu deficytu w chwili ruiny – kontynuacja
Międzyuczelniane seminarium z matematyki ubezpieczeniowej  Dowiedz się więcej


27.11.2023
Szymon Głąb (Politechnika Łódzka) 
Liniowalność funkcji w C(K) o określonym obrazie
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


22.11.2023
Igor Kossowski (Politechnika Łódzka)
On a version of hybrid existence result for a system of nonlinear equations
Seminarium z Równań Różniczkowych w Modelowaniu Matematycznym Dowiedz się więcej 


21.11.2023
Michał Będziński (Politechnika Łódzka)
O metodzie rozmaitości Nehariego, cz. III
Seminarium z analizy nieliniowej Dowiedz się więcej


20.11.2023
Filip Turoboś (Politechnika Łódzka) 
Some thoughts on MMDA and onto the quad-trees
Seminarium Zakładu Analizy Danych Dowiedz się więcej


20.11.2023
Marek Galewski (Politechnika Łódzka) 
Parametryczna wersja twierdzenia Minty-Browdera. Zastosowania do rozwiązalności układów równań
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


15.11.2023
Daniel Franco (National University of Distance Education, Spain)
Persistence, global stability and attractor size for delay differential equations
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


14.11.2023
Michał Będziński (Politechnika Łódzka)
O metodzie rozmaitości Nehariego, cz. II
Seminarium z analizy nieliniowej Dowiedz się więcej


13.11.2023
Karolina Wróbel (Politechnika Łódzka) 
Wielowymiarowe uogólnienie wyszukiwania binarnego
Seminarium Zakładu Analizy Danych Dowiedz się więcej


08.11.2023
Tomasz Józefiak (Politechnika Łódzka) 
Warunek monotoniczności dla szczególnego przypadku funkcjonału Choqueta
Seminarium z Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej Dowiedz się więcej


08.11.2023
Manuel Del Pino (University of Bath, UK)
Gluing methods in the Water Wave Problem
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


07.11.2023
Marcin Rudź (Politechnika Łódzka) 
Oszacowania rozkładu deficytu w chwili ruiny
Międzyuczelniane seminarium z matematyki ubezpieczeniowej  Dowiedz się więcej


07.11.2023
Wojciech Kryszewski, Michał Będziński (Politechnika Łódzka)
O metodzie rozmaitości Nehariego, cz. I
Seminarium z analizy nieliniowej Dowiedz się więcej


06.11.2023
Jarosław Swaczyna (Politechnika Łódzka) 
Wybrane okazy w zoo ideałowych baz Schaudera
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


27.10.2023
Tomasz Józefiak (Politechnika Łódzka) 
Agregacja danych w oparciu o pewien dyskretny operator typu Choqueta
Seminarium z Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej Dowiedz się więcej


23.10.2023
Mateusz Krukowski (Politechnika Łódzka) 
Transformata Fouriera i jej charakteryzacje
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


17.10.2023
Igor Kossowski (Politechnika Łódzka)
Modele matematyczne równania ciepła
Seminarium z analizy nieliniowej Dowiedz się więcej


16.10.2023
Lyudmyla Kirichenko (Politechnika Łódzka) 
Fractal and multifractal time series analysis: basic principles and practical application
Seminarium Zakładu Analizy Danych Dowiedz się więcej


16.10.2023
Mateusz Lichman (Politechnika Łódzka) 
Teoria modeli, zbiory zwarte i przestrzenie Banacha
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


10.10.2023
Marcin Rudź (Politechnika Łódzka) 
Modelowanie nadwyżki w ubezpieczeniach
Międzyuczelniane seminarium z matematyki ubezpieczeniowej  Dowiedz się więcej


10.10.2023
Rafał Kamocki (Uniwersytet Łódzki)
Zagadnienia brzegowe z pochodną ułamkową
Seminarium z analizy nieliniowej Dowiedz się więcej


09.10.2023
Jarosław Swaczyna (Politechnika Łódzka) 
Generowanie grafu losowego przy zmiennym prawdopodobieństwie
Seminarium Zakładu Analizy Danych Dowiedz się więcej


09.10.2023
Agnieszka Widz (Politechnika Łódzka) 
O rzucaniu monetami i grafie losowym
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


04.10.2023 
Jean Mawhin (Universite Catholique de Louvain, Belgium) 
Some of my (many) wrong a priori ideas in doing mathematics
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


11.10.2023 
Zbigniew Peradzyński (Technical Military Academy, Poland) 
Calcium Waves Supported by Stress Acivated Ion Channels. Mathematical Modeling
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


29.06.2023 
Ondrej Zindulka (České Vysoké Učení Technické v Praze, Politechnika Łódzka) 
Null-additive sets
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


19.06.2023 
Kamil Wiśniewski (Politechnika Łódzka)
O rozmytych atraktorach i algorytmach ich generowania
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


16.06.2023
Evgenia Korobko (Politechnika w Brnie, Czechy)
Asymptotic properties of solutions of the second order discrete Emden-Fowler
Seminarium z analizy nieliniowej Dowiedz się więcej


14.06.2023 
Jacek Banasiak (University of Pretoria, South Africa; Lodz University of Technology, Poland) 
Demography and Dynamics of Epidemiological Models
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


12.06.2023 
Filip Turoboś (Politechnika Łódzka)
W 28 dni dookoła kuli – przestrzenie kulowe i bardzo nieoczekiwane zastosowanie twierdzenia Banacha o punkcie stałym
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


09.06.2023
Michał Różański (Politechnika Śląska)
Przekształcenia liniowe zachowujące pewne rodziny macierzy
Seminarium z analizy nieliniowej Dowiedz się więcej


07.06.2023 
Pedro J. Torres (University of Granada, Spain
Periodic motions of a charged particle in the relativistic regime under the action of an electromagnetic field
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


05.06.2023 
Piotr Nowakowski (Uniwersytet Łódzki)
Spektrum zbioru – związek z centrum dystansów i zbiorami osiągalnymi w ℝ2
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


29.05.2023
Małgorzata Terepeta (Politechnika Łódzka)
Własności Świątkowskiego
Seminarium z Analizy Rzeczywistej Dowiedz się więcej


24.05.2023
Robert Stegliński (Politechnika Łódzka)
Sharp Lyapunov-type inequalities for second-order difference equations with different kinds of boundary conditions
Seminarium z Równań Różniczkowych w Modelowaniu Matematycznym Dowiedz się więcej 


23.05.2023
Aleksandra Orpel (Uniwersytet Łódzki)
Analiza rozwiązań pewnej klasy problemów brzegowych – twierdzenia egzystencjalne i rozwiązania przybliżone
Seminarium z analizy nieliniowej Dowiedz się więcej


23.05.2023, 13.06.2023
Marcin Rudź (Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej) 
Wybrane metody podziału ryzyk
Międzyuczelniane seminarium z matematyki ubezpieczeniowej  Dowiedz się więcej


22.05.2023
Dariusz Dereniowski (Politechnika Gdańska, ETI)
Searching partially ordered sets and related problems
Seminarium Zakładu Analizy Danych Dowiedz się więcej


22.05.2023
Michał Pawlikowski (Politechnika Łódzka)
Graph evolutions
Seminarium z Analizy Rzeczywistej Dowiedz się więcej


17.05.2023 
Nikos Kavallaris (Karlstad University, Sweden
Impact of noise in some MEMS (Micro-Electromechanical Systems)
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


16.05.2023
Witold Majdak (AGH)
Nieliniowosc widma dla zagadnien dwufazowych – cz. II
Seminarium z analizy nieliniowej Dowiedz się więcej


15.05.2023
Szymon Głąb (Politechnika Łódzka)
Silna algebraizowalność funkcji niemierzalnych dwóch zmiennych
Seminarium z Analizy Rzeczywistej Dowiedz się więcej


10.05.2023 
Juan J. Nieto (University of Santiago de Compostela, Spain) 
Nonlinear fractional differential equations
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


09.05.2023
Witold Majdak (AGH)
Nieliniowosc widma dla zagadnien dwufazowych – cz. I
Seminarium z analizy nieliniowej Dowiedz się więcej


08.05.2023
Tomasz Kochanek (Uniwersytet Warszawski)
Grupowe C*-algebry i ich związki z własnością Hyersa-Ulama
Seminarium z Analizy Rzeczywistej Dowiedz się więcej


27.04.2023, 04.05.2023
Michał Boczek (Politechnika Łódzka)
Monotoniczność całki typu Choqueta, cz. 1, cz. 2
Seminarium z Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej Dowiedz się więcej


24.04.2023
Jarosław Swaczyna (Politechnika Łódzka)
Wolne układy dynamiczne o dużym wymiarze Hausdorffa
Seminarium z Analizy Rzeczywistej Dowiedz się więcej


19.04.2023, 26.04.2023
Magdalena Nockowska-Rosiak (Politechnika Łódzka)
Hammerstein integrodifference equations – structural properties, their applications and discretization
Seminarium z Równań Różniczkowych w Modelowaniu Matematycznym Dowiedz się więcej 


18.04.2023
Magdalena Nockowska-Rosiak (Politechnika Łódzka)
Całkoworóżnicowe równania Hammersteina – strukturalne własności, ich zastosowania i dyskretyzacja
Seminarium z analizy nieliniowej Dowiedz się więcej


17.04.2023
Marek Balcerzak (Politechnika Łódzka)
Charakteryzacje zbioru liczb wymiernych
Seminarium z Analizy Rzeczywistej Dowiedz się więcej


12.04.2023 
Anotida Madzvamuse (University of British Columbia, Canada) 
Image based modelling using geometric surface partial differential equations (GS-PDEs)
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


05.04.2023
Alessandro Fonda (University of Trieste, Italy) 
What is resonance?
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


04.04.2023, 25.04.2023, 09.05.2023
Marcin Rudź (Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej) 
Wybrane zagadnienia ubezpieczeń zdecentralizowanych, cz. 3 – cz. 5
Międzyuczelniane seminarium z matematyki ubezpieczeniowej  Dowiedz się więcej


03.04.2023
Jacek Jachymski (Politechnika Łódzka)
Zaskakujący dowód twierdzenia Banacha o odwzorowaniu otwartym
Seminarium z Analizy Rzeczywistej Dowiedz się więcej


29.03.2023
Bogdan Przeradzki (Politechnika Łódzka)
Diophantine approximation and periodic solutions of wave equations
Seminarium z Równań Różniczkowych w Modelowaniu Matematycznym Dowiedz się więcej


28.03.2023
Marcin Rudź (Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej) 
Wybrane zagadnienia ubezpieczeń zdecentralizowanych, cz. 2
Międzyuczelniane seminarium z matematyki ubezpieczeniowej  Dowiedz się więcej


28.03.2023
Robert Stegliński (Politechnika Łódzka)
On Local and Nonlocal Discrete p-Laplacian Equations via Clark's Theorem. II
Seminarium z analizy nieliniowej Dowiedz się więcej 


27.03.2023
Szymon Żeberski (Politechnika Wrocławska)
Modyfikacje twierdzeń Mycielskiego, Egglestona, czyli jak wpisać prostokąt w duży zbiór
Seminarium z Analizy Rzeczywistej Dowiedz się więcej


22.03.2023
Adam Błoch (Politechnika Łódzka)
Graph realizability of port-Hamiltonian systems (II)
Seminarium z Równań Różniczkowych w Modelowaniu Matematycznym Dowiedz się więcej


21.03.2023
Robert Stegliński (Politechnika Łódzka)
On Local and Nonlocal Discrete p-Laplacian Equations via Clark's Theorem. I
Seminarium z analizy nieliniowej Dowiedz się więcej 


20.03.2023 
Ondrej Zindulka (České Vysoké Učení Technické v Praze, Politechnika Łódzka) 
Hausdorff and Packing Measures: Cardinal Invariants
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


14.03.2023
Igor Kossowski (Politechnika Łódzka)
Rozwiązania nieujemne i  radialne nieliniowego równania eliptycznego z nielokalnymi warunkami brzegowymi
Seminarium z analizy nieliniowej Dowiedz się więcej


14.03.2023
Marcin Rudź (Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej) 
Wybrane zagadnienia ubezpieczeń zdecentralizowanych, cz. 1
Międzyuczelniane seminarium z matematyki ubezpieczeniowej  Dowiedz się więcej


08.03.2023
Radu Precup (Babes-Bolyai University, Romania)
Explicit and implicit control problems. A fixed point approach
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


06.03.2023 
Włodzimierz FechnerAleksandra Świątczak (Politechnika Łódzka) 
Równanie Sincova w algebrach Banacha, cz. II
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


01.03.2023
Michaela Zahradnikova (University of West Bohemia, Czech Republic)
Quasilinear reaction-diffusion equation with discontinuous diffusivity and bistable reaction term
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


28.02.2023
Biagio Ricceri (Universita di Catania)
Miscellaneous applications of certain minimax theorems
Seminarium z analizy nieliniowej Dowiedz się więcej


27.02.2023 
Aleksandra Świątczak (doktorantka PŁ) 
Równanie Sincova w algebrach Banacha
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


25.01.2023
Adam Błoch (Politechnika Łódzka)
Graph realizability of port-Hamiltonian systems (I)
Seminarium z Równań Różniczkowych w Modelowaniu Matematycznym Dowiedz się więcej


24.01.2023
Najeeb Abdulaleem (Uniwersytet Łódzki)
E-mathematical programming in optimization theory
Seminarium z analizy nieliniowej Dowiedz się więcej


24.01.2023
Michał Różański (Politechnika Śląska)
Mocniejsze wersje nierówności Hadamarda dla gramianów
Seminarium z analizy nieliniowej Dowiedz się więcej


23.01.2023
Jarosław Swaczyna (Politechnika Łódzka)
Autohomeomorfizm zbioru Cantora o wszędzie znikającej pochodnej (wg wyników K. Ciesielskiego)
Seminarium z Analizy Rzeczywistej Dowiedz się więcej


18.01.2023
Gergely Rost (University of Szeged, Hungary)
Blowfly equations: history, current research and open problems
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


16.01.2023
Magdalena Nowak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Ścisłe atraktory IFS – przykłady i kontrprzykłady
Seminarium z Analizy Rzeczywistej Dowiedz się więcej


11.01.2023
Roman Srzednicki (Uniwersytet Jagielloński, Poland)
On determining the homological Conley index of Poincare maps in autonomous systems
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


09.01.2023
Jacek Marchwicki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
O centrum dystansów dla zbiorów osiągalnych
Seminarium z Analizy Rzeczywistej Dowiedz się więcej


  
 Powrót do góry strony

 

0
ROK 2022


20.12.2022 
Marcin Rudź (Politechnika Łódzka) 
Przegląd współczesnych metod zarządzania ryzykiem stosowanych na świecie
Międzyuczelniane seminarium z matematyki ubezpieczeniowej  Dowiedz się więcej


19.12.2022 
Maciej Malicki (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk) 
Izomorfizm lokalnie zwartych polskich struktur metrycznych
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


14.12.2022 
Andrzej Okolewski (Politechnika Łódzka) 
Agregacja wielu zmiennych
Seminarium z Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej Dowiedz się więcej


14.12.2022 
Katarzyna Mazowiecka (University of Warsaw, Poland) 
Fractional harmonic maps in homotopy classes
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


13.12.2022
Wojciech Kryszewski (Politechnika Łódzka)
Zastosowania twierdzeń typu Darboux w analizie nieliniowej
Seminarium z analizy nieliniowej Dowiedz się więcej


12.12.2022 
Jacek Jachymski (Politechnika Łódzka) 
Między Cantorem, a Smulianem: twierdzenie o przecięciu i jego zastosowania
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


07.12.2022 
Andrzej Okolewski (Politechnika Łódzka) 
Zastosowanie monotonicznych transormacji funkcji do obliczania całki Choqueta
Seminarium z Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej Dowiedz się więcej


07.12.2022 
Tetsutaro Shibata  (Hiroshima University, Japan) 
Bifurcation diagrams of one-dimensional nonlocal elliptic equations
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


06.12.2022
Grzegorz Gabor (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Rozwiązania problemu dwupunktowego drugiego rzędu w zagadnieniach bilardowych
Seminarium z analizy nieliniowej Dowiedz się więcej


05.12.2022 
Włodzimierz Fechner (Politechnika Łódzka) 
Funkcje niewypukłe
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


30.11.2022 
Marek Kałuszka (Politechnika Łódzka) 
Metody kalkulacji całki Choqueta – ciąg dalszy
Seminarium z Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej Dowiedz się więcej


30.11.2022 
Magdalena Szafrańska  (Uniwersytet Warszawski) 
Mathematical model of psychotherapy
Seminarium z Równań Różniczkowych w Modelowaniu Matematycznym  Dowiedz się więcej


29.11.2022
Piotr Juszczyk (Politechnika Łódzka)
Wybrane twierdzenia typu Darboux, cz. II
Seminarium z analizy nieliniowej Dowiedz się więcej


28.11.2022 
Filip Strobin (Politechnika Łódzka) 
Przestrzeń kodów i odwzorowanie rzutujące dla rozmytej wersji iterowanych układów odwzorowań
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


23.11.2022 
Marek Kałuszka (Politechnika Łódzka) 
Metody kalkulacji całki Choqueta
Seminarium z Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej Dowiedz się więcej


23.11.2022 
Michał Bełdziński  (Politechnika Łódzka) 
Potential and monotone homeomorphisms in Banach spaces (II)
Seminarium z Równań Różniczkowych w Modelowaniu Matematycznym  Dowiedz się więcej


22.11.2022
Piotr Juszczyk (Politechnika Łódzka)
Wybrane twierdzenia typu Darboux, cz. I
Seminarium z analizy nieliniowej Dowiedz się więcej


21.11.2022 
Natalia Maślany (Uniwersytet Jagielloński, Czeska Akademia Nauk) 
Otwartość mnożenia w gładkich *-algebrach Banacha
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


16.11.2022 
Marek Kałuszka (Politechnika Łódzka) 
Nierówności dla całki Choqueta – ciąg dalszy
Seminarium z Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej Dowiedz się więcej


16.11.2022 
Michał Bełdziński  (Politechnika Łódzka) 
Potential and monotone homeomorphisms in Banach spaces (I)
Seminarium z Równań Różniczkowych w Modelowaniu Matematycznym  Dowiedz się więcej


15.11.2022
Marek Majewski (Uniwersytet Łódzki)
Optimal control problem governed by a fractional Goursat-Darboux problem, cz. II
Seminarium z analizy nieliniowej Dowiedz się więcej


14.11.2022 
Adam Paszkiewicz (Uniwersytet Łódzki) 
Wypukła krzywa Peano, cz. 2.
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


09.11.2022 
Marek Kałuszka (Politechnika Łódzka) 
Nierówności dla całki Choqueta 
Seminarium z Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej Dowiedz się więcej


09.11.2022 
Alberto Cabada  (University of Santiago de Compostela, Spain) 
Existence and Non-Existence of solutions of third order equations coupled to three-point boundary conditions
International Meetings on Differential Equations and Their Applications Dowiedz się więcej


08.11.2022
Marek Majewski (Uniwersytet Łódzki)
Optimal control problem governed by a fractional Goursat-Darboux problem, cz. I
Seminarium z analizy nieliniowej Dowiedz się więcej


07.11.2022 
Adam Paszkiewicz (Uniwersytet Łódzki) 
Wypukła krzywa Peano
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


02.11.2022 
Tomasz Józefiak (Politechnika Łódzka) 
Podwójna całka Choqueta drugiego rodzaju i jej własności
Seminarium z Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej Dowiedz się więcej


02.11.2022 
Robert Hakl  (Czech Academy of Sciences, Czech Republic) 
Positive periodic solutions to the system of nonlinear delay differential equations
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


26.10.2022 
Tomasz Józefiak (Politechnika Łódzka) 
Podwójna Całka Choqueta dla funkcji o wartościach rzeczywistych
Seminarium z Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej Dowiedz się więcej


24.10.2022 
Agnieszka Widz (Politechnika Łódzka) 
Opowieść o algebrze, która mogła być Grothendiecka
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


19.10.2022 
Tomasz Józefiak (Politechnika Łódzka) 
Podwójna całka Choqueta dla funkcji nieujemnych
Seminarium z Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej Dowiedz się więcej


17.10.2022 
Piotr Nowakowski (Uniwersytet Łódzki) 
Jak duża jest przestrzeń ciągów prawie zbieżnych?
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


12.10.2022 
Dariusz Wrzosek  (University of Warsaw, Poland) 
Quasilinear parabolic systems describing taxis and chemical signaling in predator-prey models
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


10.10.2022 
Aleksandra Świątczak (Politechnika Łódzka) 
Pewne charakteryzacje operatora pochodnej
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


05.10.2022 
Piotr Biler  (University of Wrocław, Poland) 
Optimal existence results for the Keller-Segel chemotaxis system
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


05.10.2022 
Bogdan Przeradzki  (Politechnika Łódzka) 
A reproduction number in medical and/versus mathematical epidemiology
Seminarium z Równań Różniczkowych w Modelowaniu Matematycznym  Dowiedz się więcej


04.07.2022 
Ondrej Zindulka (České Vysoké Učení Technické v Praze, Politechnika Łódzka) 
Meager-additive sets and topological diagonalization
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


13.06.2022 
Eliza Jabłońska (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) 
Własność Laczkovicha dla zbiorów K-analitycznych
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


08.06.2022 
Antonin Slavik  (Charles University, Czech Republic) 
Duality for Stieltjes integral equations
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


06.06.2022 
Waldemar Sieg (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) 
O pewnej własności oddzielania w kracie
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


01.06.2022 
Ignacio Marquez Albes  (University of Santiago de Compostela, Spain) 
Adjoint first order linear equations with Stieltjes derivatives and Lagrange’s identity
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


03.05.2022 
Tomasz Kania (Uniwersytet Łódzki) 
Przestrzenie λ-iniektywne i zapomniane twierdzenie Pełczyńskiego
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


25.05.2022 
Jacek Banasiak  (Politechnika Łódzka, University of Pretoria) 
Fads and fallacies of mathematical modelling
Seminarium z Równań Różniczkowych w Modelowaniu Matematycznym  Dowiedz się więcej


23.05.2022 
Żywilla Fechner (Politechnika Łódzka) 
Derywacje na strukturach abstrakcyjnych i ich związek z funkcjami generującymi momenty
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


20.05.2022 
Krzysztof Ostaszewski (Illinois State University, USA) 
An extension of IBNR method
Międzyuczelniane seminarium z matematyki ubezpieczeniowej  Dowiedz się więcej


18.05.2022 
Christian Pötzsche (Universität Klagenfurt, Austria)
Topological decoupling and linearization of nonautonomous evolution equations
Seminarium z Równań Różniczkowych w Modelowaniu Matematycznym  Dowiedz się więcej


16.05.2022 
Mateusz Lichman (Politechnika Łódzka) 
Grupa wolna bijekcji Hamela
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


11.05.2022 
Massimo Lanza De Cristoforis  (University of Padova, Italy) 
Macroscopic and microscopic behaviour of the solutions of a transmission problem for the Helmholtz equation in a domain with a small inclusion
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


10.05.2022 
Michał Boczek (Politechnika Łódzka) 
Rozszerzenie uogólnionej całki Choqueta i Sugeno
Seminarium z Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej Dowiedz się więcej


09.05.2022 
Włodzimierz Fechner (Politechnika Łódzka) 
O nierówności Alzera i Salinasa
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


04.05.2022 
Marlene Frigon  (Universite de Montreal, Canada) 
The method of solution-regions applied to existence and multiplicity problems for systems of first order differential equations with nonlinear boundary conditions
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


27.04.2022 
Adam Błoch (Politechnika Łódzka)
Asymptotic behaviour of port-Hamiltonian systems (II)
Seminarium z Równań Różniczkowych w Modelowaniu Matematycznym  Dowiedz się więcej


25.04.2022 
Piotr Nowakowski (Uniwersytet Łódzki) 
Kiedy różnica algebraiczna centralnych zbiorów Cantora może być Cantorvalem?
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


22.04.2022 
Lesław Gajek (Politechnika Łódzka) 
Towards the concept of breakdown points of optimal reinsurance contracts: the Arrow’s case
Międzyuczelniane seminarium z matematyki ubezpieczeniowej  Dowiedz się więcej


13.04.2022 
Christopher S. Goodrich  (UNSW Sydney, Australia) 
Applications of Topological Fixed Point Theory to Nonlocal Differential Equations with Convolution Coefficients
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


11.04.2022 
Jacek Jachymski (Politechnika Łódzka) 
Wokół zwartości: dowód twierdzenia Ascoliego-Arzeli (z użyciem łamanych) i prosty dowód twierdzenia Kocsisa-Palesa o zwartości
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


28.03.2022 
Marek Balcerzak (Politechnika Łódzka) 
Zbiory przecinania osi OX przez funkcje ciągłe na przedziale [0,1]
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


21.03.2022 
Władysław Wilczyński (Uniwersytet Łódzki) 
Osiągnięcia Łódzkiej Szkoły Funkcji Rzeczywistych
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


18.03.2022 
Lesław Gajek (Politechnika Łódzka) 
Punkty krytyczne dla kontraktów reasekuracyjnych
Międzyuczelniane seminarium z matematyki ubezpieczeniowej  Dowiedz się więcej


16.03.2022 
Adam Błoch (Politechnika Łódzka)
Asymptotic behaviour of port-Hamiltonian systems (I)
Seminarium z Równań Różniczkowych w Modelowaniu Matematycznym  Dowiedz się więcej


14.03.2022 
Filip Strobin (Politechnika Łódzka) 
Atraktory niekontraktywnych iterowanych układów odwzorowań
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


09.03.2022 
Elżbieta Ratajczyk, Adam Bobrowski  (Lublin University of Technology, Poland) 
On pairs of complementary boundary and transmission conditions
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


07.03.2022 
Jarosław Swaczyna (Politechnika Łódzka) 
O ciągłości współrzędnych baz ideałowych w przestrzeniach Banacha (kontynuacja)
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


02.03.2022 
Piotr Gwiazda  (Polish Academy of Sciences, Poland) 
On a range of exponents for absence of Lavrentiev phenomenon for double phase functionals
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


26.02.2022 
Mateusz Krukowski (Politechnika Łódzka)
Cosine manifestations of the Gelfand transform
Seminarium z Równań Różniczkowych w Modelowaniu Matematycznym  Dowiedz się więcej


19.02.2022 
Agnieszka Kałamajska  (University of Warsaw, Poland) 
Strongly nonlinear multiplicative inequalities and applications to PDEs
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


12.02.2022 
Jeff R. L. Webb  (University of Glasgow, Scotland) 
SAsymptotic behaviour of solutions of integral equations with singular kernels via a new Gronwall inequality
International Meetings on Differential Equations and Their Applications  Dowiedz się więcej


24.01.2022 
Tomasz Filipczak (Politechnika Łódzka) 
Uogólnienia gęstości i ideały
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


17.01.2022 
Andrzej Komisarski (Uniwersytet Łódzki) 
Nierówności dla porządku wypukłego między wielomianami splotowymi miar borelowskich na prostej
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


10.01.2022 
Włodzimierz Fechner (Politechnika Łódzka) 
Wypukłość zbiorów w metrycznych grupach abelowych
Seminarium z Analizy Rzeczywistej  Dowiedz się więcej


  
 Powrót do góry strony

 

0