Skip to main content

Matematyka stosowana

Studiuj matematyke stosowaną na PŁ

Kierunek Matematyka stosowana adresowany jest do studentów, którzy oprócz wiedzy matematycznej  pragną poznać przede wszystkim zastosowania matematyki w finansach, analizie danych i szerzej w naukach  ścisłych. 

Na trzyletnich studiach licencjackich (czyli studiach pierwszego stopnia) w pierwszych trzech semestrach kształcimy głównie  umiejętności z podstaw matematyki, aby na kolejnych trzech w ramach wybranej specjalności kształtować umiejętności praktyczne, w tym w szczególności obejmujące pracę projektową w środowiskach  informatycznych takich jak R, Python, VBA, SQL.

Dwuletnie studia magisterskie (studia drugiego stopnia) są naturalną kontynuacją i rozszerzeniem wiedzy i umiejętności studiów pierwszego stopnia, cechują się większym zaawansowaniem zarówno pod względem matematycznym jak i praktycznym w zakresie zastosowań matematyki w modelowaniu rynków finansowych, Data Science i naukach ścisłych.

Kierunek matematyka stosowana prowadzi istniejący od roku 1970 Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej, którego wysoko wykwalifikowana kadra jest gwarantem kształcenia na najwyższym światowym poziomie. Stosujemy najnowsze metody aktywne w kształceniu, które pomogą Ci opanować nawet najtrudniejszy materiał.

OPISY SPECJALNOŚCI:

STUDIA LICENCJACKIE  

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
Czy chcesz w przyszłości pracować w sektorze finansowym lub ubezpieczeniowym, w takich atrakcyjnych i wysokopłatnych zawodach jak: analityk danych biznesowych, doradca finansowy, analityk ubezpieczeniowy, analityk kredytowy, statystyk lub makler? Jeśli tak, to studia na naszym kierunku spełnią Twoje oczekiwania. W ramach specjalności matematyka finansowa i ubezpieczeniowa zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu finansów, ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczeń na życie. Nauczymy Cię jak wyliczać składki, renty i rezerwy ubezpieczeniowe, prowadzić rachunkowość ubezpieczeniową, szacować koszty kredytów, wyceniać papiery wartościowe oraz przeprowadzać analizę i obróbkę statystyczną danych aktuarialnych i biznesowych. Przygotowujemy również do zdania egzaminu aktuarialnego w ramach działów: matematyka ubezpieczeń na życie oraz pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych. A jeśli zechcesz kształcić się dalej, to po naszym kierunku będziesz mógł podjąć studia drugiego stopnia na wielu innych kierunkach matematyczno-informatycznych.
Program studiów
 

Studiuj matematykę na PŁ

Matematyczne metody analizy danych biznesowych
Specjalność przygotowuje między innymi do zawodów analityka danych, analityka rynku, projektanta i programisty baz danych. Kształcenie obejmuje zagadnienia dotyczące wydobywania wiedzy z danych: statystycznej analizy danych, uczenia maszynowego, metod stochastycznych w prognozowaniu oraz szeroko pojętej eksploracji danych. Program studiów umożliwia nabycie wiedzy matematycznej pozwalającej na budowę i ocenę modeli analizy danych oraz umiejętności informatycznych pozwalających na jej praktyczne wykorzystanie.
Program studiów


Zastosowania matematyki w naukach ścisłych
Absolwent specjalności ,,Zastosowania matematyki w naukach ścisłych" oprócz ogólnych umiejętności i wiedzy matematycznej potrafi posługiwać się poznanym aparatem matematycznym do rozwiązywania wybranych problemów teoretycznych i praktycznych, również przy użyciu narzędzi informatycznych. Absolwent potrafi posługiwać się również podstawowymi metodami matematycznymi umożliwiającymi opisywanie, interpretowanie i analizowanie różnorodnych procesów technologicznych. Specjalność ta daje wykształcenie pozwalające elastycznie reagować na potrzeby rynku pracy. Absolwent będzie przygotowany do pracy w placówkach zajmujących się modyfikowaniem modeli różnorodnych zjawisk, będzie mógł również podjąć studia drugiego stopnia na wielu kierunkach studiów technicznych i uniwersyteckich. Absolwent potrafi wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań w zakresie pracy zawodowej zarówno indywidualnie jak i w zespole. Przykładowe zawody jakie można wykonywać po tej specjalności to: analityk, matematyk.
Program studiów
 

STUDIA MAGISTERSKIE

Analiza danych w biznesie i logistyce 
Program specjalności ,,Analiza danych w biznesie i logistyce" stanowi kontynuację prowadzonej w ramach pierwszego stopnia studiów specjalności ,,Matematyczne metody analizy danych biznesowych". Celem nauki jest ugruntowanie wiedzy w oparciu o bardziej zaawansowaną teorię matematyczną implementowaną w wybranych bibliotekach środowisk R-Studio i Python oraz różnorodnych platformach bazodanowych. Pozwala to także na poddanie analizie dużych zbiorów (i hurtowni) danych, objętych ogólnym terminem Big Data.
Program studiów
 

Zarządzanie ryzykiem w finansach i ubezpieczeniach
Jeśli chcesz wzbogacić swoją wiedzę w dziedzinie finansów i ubezpieczeń, to zapraszamy na studia drugiego stopnia. W ramach specjalności zarządzanie ryzykiem w finansach i ubezpieczeniach zdobędziesz umiejętności poszukiwane na rynku pracy w zakresie matematyki finansowej, zarządzania ryzykiem (finansowym, kredytowym, rynkowym) i matematyki aktuarialnej oraz poznasz zasady funkcjonowania rynków finansowych i ubezpieczeniowych. Przygotowujemy także do zdania egzaminu aktuarialnego w ramach działu prawdopodobieństwo i statystyka. Po studiach będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w działach aktuarialnych lub finansowych, w towarzystwach ubezpieczeniowych, bankach, funduszach emerytalnych, funduszach inwestycyjnych oraz organach nadzoru finansowego.
Program studiów
 

Zastosowania matematyki w naukach ścisłych
Studia drugiego stopnia przygotowują absolwentów do pracy zawodowej wszędzie tam, gdzie potrzebny jest wykwalifikowany matematyk. Liczba takich miejsc pracy rośnie, w szczególności wobec wzrostu roli informatyki i jej powiązań z matematyką. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do podejmowania wyzwań niedostępnych dla wąsko wyspecjalizowanych inżynierów, będzie potrafił współpracować także z lekarzami oraz przedstawicielami innych dyscyplin. W szczególności będzie potrafił pracować w zawodach często przypisanych do innych specjalności na kierunku matematyka stosowana. Co więcej, będzie bardziej elastyczny i będzie posiadał szersze spojrzenie pozwalające na dokonywanie innowacji. Wielu absolwentów specjalności, która powstała na bazie połączenia dwóch wcześniej istniejących, kontynuowało swój rozwój, podejmując studia doktoranckie w dyscyplinach technicznych i pracując dalej w nowych zespołach albo podejmując pracę za granicą.
Program studiów

 

 O kierunku matematyka stosowana na rekrutacja.p.lodz.pl  

 Studiuj u nas – Rekrutacja na PŁ