Skip to main content

Projekty badawcze


Zewnętrzne projekty badawcze realizowane w Instytucie Matematyki


 

,,Problemy studiów matematycznych drugiego stopnia w Polsce – badanie pilotażowe"
Rodzaj projektu: grant NCN MINIATURA 7
Numer projektu: 2023/07/X/ST1/01687
Kierownik projektu: dr inż. Filip Turoboś
Data rozpoczęcia: 2023-11


,,Układy dynamiczne o znikającej pochodnej – staż naukowy"
Rodzaj projektu: grant NCN MINIATURA 6
Numer projektu: 2022/06/X/ST1/01675
Kierownik projektu: dr Jarosław Swaczyna
Data rozpoczęcia: 2022-11-22


,,Zaawansowane zastosowania modeli przełącznikowych w finansach i ubezpieczeniach – staż naukowy"

Rodzaj projektu: grant NCN  MINIATURA 4
Numer projektu: 2020/04/X/HS4/00961
Kierownik projektu: dr Marcin Rudź
Data rozpoczęcia: 2020-12-12


,,Całki względem nieaddytywnych miar i ich zastosowania"
Rodzaj projektu: polsko-słowacka wymiana bilateralna (NAWA)
Numer projektu: PPN/BIL/2018/1/00049/U/00001
Kierownik projektu: dr Michał Boczek
Wykonawcy projektu: dr hab. inż. Andrzej Okolewski, dr hab. inż. Marek Kałuszka
Data rozpoczęcia: 2019-01-01
Data zakończenia: 2020-12-31 


,,Zastosowania układów dynamicznych w biomedycynie"
Rodzaj projektu: grant NCN MINIATURA 2
Numer projektu: 2018/02/X/ST1/02082
Kierownik projektu: dr Katarzyna Szymańska-Dębowska
Data rozpoczęcia: 2018-11-19
Data zakończenia: 2019-11-19


Stipendium Hungaricum Tempus Public Foundation
Rodzaj projektu: polsko-węgierska wymiana bilateralna (NAWA)
Numer kontraktu: BE AK2018/285228
Kierownik projektu: dr hab. Włodzimierz Fechner
Data rozpoczęcia:  2018-09-21
Data zakończenia: 2018-12-21


,,Wypłacalność ubezpieczyciela, immunizacja portfela i niezupełne rynki finansowe"
Rodzaj projektu: grant NCN OPUS 7
Numer projektu: UMO-2014/13/B/HS4/03222
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Lesław Gajek
Data rozpoczęcia: 2015-02-11
Data zakończenia: 2017-02-10


,,Metody teorii mnogości w topologii i teorii miary"
Rodzaj projektu: "Diamentowy Grant" 3 edycja
Numer projektu: Nr DI2013 016843
Kierownik projektu: lic. Jarosław Swaczyna
Data rozpoczęcia: 2014-09-15
Data zakończenia: 2017-09-14


,,O pewnych problemach związanych z iterowanymi systemami funkcyjnymi i ich uogólnieniami"
Rodzaj projektu: grant NCN Fuga 2
Numer projektu: 2013/08/S/ST1/00541
Kierownik projektu: dr Filip Strobin
Data rozpoczęcia: 2013-10-01
Data zakończenia: 2014-09-30
GRANT UMIEJSCOWIONY BYŁ W KIELCACH


,,Wolność i niezależność w algebrze i topologii"
Rodzaj projektu: grant NCN Sonata 4
Numer projektu: UMO-2012/07/D/ST1/02087
Kierownik projektu: dr inż. Szymon Głąb
Data rozpoczęcia: 2013-07-09
Data zakończenia: 2016-07-08


,,Własności małych zbiorów w przestrzeniach polskich"
Rodzaj projektu: projekt badawczy własny
Numer projektu: IP2011 014671
Kierownik projektu: dr inż. Szymon Głąb
Data rozpoczęcia: 2012-04-06
Data zakończenia: 2014-04-05 (przedłużony do 2014-12-31)


,,Nieskończeniewymiarowe układy dynamiczne - asymptotyka, stabilność i chaos"
Rodzaj projektu: projekt badawczy własny
Numer projektu: N N201 605640
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jacek Banasiak
Wykonawcy projektu: Prof. M. Lachowicz (UW); dr M. Moszyński (UW)
Data rozpoczęcia: 2011-05-06
Data zakończenia: 2014-05-05


,,Wycena oraz optymalne, dynamiczne podziały ryzyka w matematyce ubezpieczeniowej"
Rodzaj projektu: projekt badawczy własny
Numer projektu: N N111 431337
Kierownik projektu: dr hab. inż. Marek Kałuszka
Wykonawcy projektu: dr hab. inż. Marek Kałuszka; dr inż. Andrzej Okolewski
Data rozpoczęcia: 2009-10-10
Data zakończenia: 2012-04-19


,,O generyczności i porowatości pewnych klas odwzorowań określonych na przestrzeniach topologicznych i przestrzeniach z miarą"
Rodzaj projektu: projekt badawczy promotorski
Numer projektu: N N201 528738
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jacek Jachymski
Wykonawca projektu: mgr Filip Strobin
Data rozpoczęcia: 2010-04-13
Data zakończenia: 2011-10-30


,,Wybrane zastosowania struktur teoriomnogościowych i algebraicznych w analizie rzeczywistej, teorii miary i topologii"
Rodzaj projektu: projekt badawczy własny
Numer projektu: N N201 414939
Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Balcerzak
Wykonawcy projektu: prof. dr hab. Marek Balcerzak; dr hab. Artur Bartoszewicz; dr inż. Szymon Głąb; dr Artur Wachowicz
Data rozpoczęcia: 2010-09-22
Data zakończenia: 2013-09-21


,,Metody kombinatoryczne i topologiczne w przestrzeniach Banacha funkcji ciągłych"
Rodzaj projektu: projekt badawczy własny
Numer projektu: N N201 386234
Kierownik projektu: dr hab. Piotr Koszmider
Wykonawcy projektu: dr hab. Piotr Koszmider
Data rozpoczęcia: 2008-05-28
Data zakończenia: 2011-05-27


Michał Krzeszowiec był kierownikiem projektu badawczego w zakresie badań podstawowych PRELUDIUM w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk
Tytuł projektu: ,,Analiza składek ubezpieczeniowych w oparciu o teorię Kahnemana-Tversky'ego"
Wykonawcy projektu: mgr Michał Krzeszowiec; dr hab. inż. Marek Kałuszka
Numer projektu: UMO-2011/01/N/HS4/05627
Data rozpoczęcia: 2011-12-13
Data zakończenia: 2013-12-12