Skip to main content

Doktoraty (studia III stopnia)

Studia III

Samodzielni pracownicy naukowi Instytutu Matematyki PŁ oferują opiekę i nadzór naukowy w roli promotorów dla kandydatów do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PŁ w dyscyplinie matematyki. Proponowane są atrakcyjne tematy badawcze w zakresie matematyki stosowanej i teoretycznej. W trakcie studiów przewidziane są wyjazdy doktorantów do ośrodków zagranicznych oraz cykle wykładów w PŁ specjalistów z innych krajów. Doktoranci poszerzają swoją wiedzę na zajęciach kursowych, a także uczestniczą w seminariach zakładowych i uczelnianych oraz w konferencjach krajowych i zagranicznych, gdzie prezentują wyniki swoich badań.

  

 

  Grupy badawcze

  Program kształcenia

  Rekrutacja na studia III stopnia 

  Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska