Skip to main content

Aktuariat i Analiza Finansowa

aktuariat

Na kierunku Aktuariat i analiza finansowa kształceni będą specjaliści w zakresie funkcjonowania rynków finansowych i ubezpieczeniowych. Studenci uzyskają praktyczne umiejętności z dziedziny finansów, ubezpieczeń życiowych i majątkowych. Absolwent będzie potrafił wyliczać składki i rezerwy ubezpieczeniowe, oceniać ryzyko ubezpieczeniowe i rynkowe, wyznaczać margines wypłacalności, szacować koszty kredytów oraz wyceniać papiery wartościowe. Kierunek pozwala nabyć konieczne umiejętności informatyczne (Python, R, VBA) umożliwiające efektywną pracę z danymi biznesowymi oraz ich analizę i obróbkę statystyczną. 

 

Główne zagadnienia praktyczne podejmowane podczas studiów: 
Podstawy aktuariatu
Ryzyko kredytowe 
Obliczenia komputerowe w finansach 
Metody Monte Carlo 
Psychologia finansów

Kluczowe kompetencje absolwenta: 
Znajomość modeli aktuarialnych
Umiejętność posługiwania się metodami statystycznymi
Umiejętność wykorzystania systemów informatycznych w wydobywaniu wiedzy z danych
Umiejętność rozwiązywaniu biznesowych problemów przy wykorzystaniu metod aktuarialnych

Kierunek przygotowuje do pracy w zespołach aktuarialnych lub finansowych jako: analityk ubezpieczeniowy, analityk kredytowy, statystyk lub pracownik w działach IT. Absolwent będzie posiadał wiedzę niezbędną do zdania egzaminu aktuarialnego w ramach działów: prawdopodobieństwo i statystyka, matematyka ubezpieczeń na życie oraz matematyka pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Absolwenci będą mogli również podjąć studia drugiego stopnia na kierunkach matematyczno-informatycznych. 

Program studiów 
 

 O kierunku aktuariat i analiza finansowa na rekrutacja.p.lodz.pl 

 Studiuj u nas – Rekrutacja na PŁ