Skip to main content

Rady

Treść (rozbudowana)
Rada do spraw stopni naukowych
w dyscyplinach matematyka
i nauki fizyczne
0
Rada dyscypliny matematyka

0
Rada kierunków
matematyka stosowana oraz
aktuariat i analiza finansowa
0
Rada kierunku
Mathematical Methods
in Data Analysis
0