Tematyką seminarium są matematyczne aspekty analizy i eksploracji danych. Rozumiemy przez to zarówno prezentacje nowych metod, jak i porządkowanie matematycznych podstaw dla metod już ugruntowanych. Staramy się prowadzić cykle szkoleniowe, obejmujące metody i modele: probabilistyczne (statystyczne), grafowe oraz optymalizacyjne. Seminarium jest otwarte dla wszystkich chętnych słuchaczy. Szczególnie zapraszamy zainteresowanych doktorantów i studentów drugiego stopnia.

Data: 20.11.2023
Tytuł referatu: Some thoughts on MMDA and onto the quad-trees.

Autor referatu: Filip Turoboś (Politechnika Łódzka)

Abstrakt: We share some thoughts on the radio talk about MMDA and then move on to the notion of quad-trees and their applications.

Posted by Filip Turoboś

Data: 13.11.2023
Tytuł referatu: Wielowymiarowe uogólnienie wyszukiwania binarnego.

Autor referatu: Karolina Wróbel (Politechnika Łódzka)

Abstrakt: Tematem referatu jest model przeszukiwania wielowymiarowej, prostokątnej siatki, rozpatrywany jako gra kombinatoryczna między Algorytmem (zadającym kolejne zapytania o lokalizację celu) a Adwersarzem (udzielającym odpowiedzi, wskazujących obszar w którym go nie ma). W ramach referatu pokazane zostaną (zależne od wymiarów siatki) oszacowania na liczbę zapytań potrzebną do zlokalizowania celu.

Posted by Filip Turoboś

Data: 16.10.2023
Tytuł referatu: Fractal and Multifractal time series analysis: basic principles and practical application

Autor referatu: Lyudmyla Kirichenko (Politechnika Łódzka)

Abstrakt: The presentation covers self-similar and multifractal time series, methods for analyzing them, and practical examples. It introduces key concepts related to measuring the complexity of sets and processes, like fractal dimension and the Hurst exponent. The methods for determining these characteristics are briefly discussed. Various examples are provided to illustrate the fractal properties of time series, such as financial indicators and information traffic, among others. The definition of multifractality in time series is provided. Examples of self-similar and multifractal time series are presented, demonstrating how their properties change depending on the system's state.

Posted by Filip Turoboś

Data: 09.10.2023
Tytuł referatu: Generowanie grafu losowego przy zmiennym prawdopodobieństwie

Autor referatu: Jarosław Swaczyna (Politechnika Łódzka)

Abstrakt: Podczas mojego referatu przypomnę pojęcie nieskończonego grafu losowego i jego podstawowe własności. Klasyczny wynik mówi, że graf ten można uzyskać losując ze stałym prawdopodobieństwem istnienie krawędzi pomiędzy kolejnymi parami wierzchołków. Naturalne wydaje się pytanie, co stanie się, gdy rozważamy zmieniające się prawdopodobieństwa (pytanie to pojawiło się podczas pisania pracy licencjackiej przez studentkę PŁ Aleksandrę Czerczak)? Odpowiedź w kilku szczególnych przypadkach jest łatwa do zauważenia, ale (co zaskakujące) nie znalazłem w literaturze odpowiedzi na tak postawione pytanie. Główną częścią referatu będzie uzyskana wspólnie z Leonardo Coregliano i Agnieszką Widz charakteryzacja tych ciągów prawdopodobieństw (w najciekawszych przypadkach dążących do zera), które generują graf losowy.

Posted by Filip Turoboś

Data: 22.05.2023
Tytuł referatu: Searching partially ordered sets and related problems

Autor referatu: Dariusz Dereniowski (Politechnika Gdańska, ETI)

Abstrakt: The problem of searching partially ordered sets is a generalization of searching for an element in a sorted array, in which case the well known solution is the binary search. In this talk we recall some combinatorial problems (minimum height elimination tree, node and edge rankings of graphs) with respect to their connections to the generalized searching problem.

Posted by Filip Turoboś