Seminarium odbywa się we wtorki na jednej z uczelni: Politechnika Łódzka (Instytut Matematyki), Uniwersytet Łódzki lub Illinois State University (USA) w formule zdalnej lub stacjonarnej pod kierunkiem naukowym: prof. dra hab. Lesława Gajka (Politechnika Łódzka), prof. dra hab. Dariusza Zagrodnego (Uniwersytet Łódzki) oraz prof. Krzysztofa Ostaszewskiego (Illinois State University, USA).
Tematem seminarium są zagadnienia związane z matematyką ubezpieczeniową, w tym rezerwy IBNR (rezerwy na roszczenia powstałe, ale niezgłoszone, ang. incurred but not reported).

Data: 20.05.2024

 

Oszacowania wybranych miar ryzyka niewypłacalności ubezpieczyciela - kontynuacja (seminarium w IMPŁ)

Autor referatu: dr Marcin Rudź (IM PŁ)

Posted by dr Marcin Rudź

Data: 13.05.2024

 

Oszacowania wybranych miar ryzyka niewypłacalności ubezpieczyciela - kontynuacja (seminarium w IMPŁ)

Autor referatu: dr Marcin Rudź (IM PŁ)

Posted by dr Marcin Rudź

Data: 06.05.2024

 

Oszacowania wybranych miar ryzyka niewypłacalności ubezpieczyciela - kontynuacja (seminarium w IMPŁ)

Autor referatu: dr Marcin Rudź (IM PŁ)

Posted by dr Marcin Rudź

Data: 22.04.2024

 

Oszacowania wybranych miar ryzyka niewypłacalności ubezpieczyciela - kontynuacja (seminarium w IMPŁ)

Autor referatu: dr Marcin Rudź (IM PŁ)

Posted by dr Marcin Rudź

Data: 15.04.2024

 

Oszacowania wybranych miar ryzyka niewypłacalności ubezpieczyciela - kontynuacja (seminarium w IMPŁ)

Autor referatu: dr Marcin Rudź (IM PŁ)

Posted by dr Marcin Rudź

Data: 11.04.2024

 

Oszacowania wybranych miar ryzyka niewypłacalności ubezpieczyciela - kontynuacja (seminarium w IMPŁ)

Autor referatu: dr Marcin Rudź (IM PŁ)

Posted by dr Marcin Rudź

Data: 08.04.2024

 

Oszacowania wybranych miar ryzyka niewypłacalności ubezpieczyciela - kontynuacja (seminarium w IMPŁ)

Autor referatu: dr Marcin Rudź (IM PŁ)

Posted by dr Marcin Rudź

Data: 04.04.2024

 

Oszacowania wybranych miar ryzyka niewypłacalności ubezpieczyciela - kontynuacja (seminarium w IMPŁ)

Autor referatu: dr Marcin Rudź (IM PŁ)

Posted by dr Marcin Rudź

Data: 25.03.2024

 

Oszacowania wybranych miar ryzyka niewypłacalności ubezpieczyciela - kontynuacja (seminarium w IMPŁ)

Autor referatu: dr Marcin Rudź (IM PŁ)

Posted by dr Marcin Rudź

Data: 18.03.2024

 

Oszacowania wybranych miar ryzyka niewypłacalności ubezpieczyciela (seminarium w IMPŁ)

Autor referatu: dr Marcin Rudź (IM PŁ)

Posted by dr Marcin Rudź

Data: 11.03.2024

 

Oszacowania rozkładu deficytu w chwili ruiny - kontynuacja (seminarium w IMPŁ)

Autor referatu: dr Marcin Rudź (IM PŁ)

Posted by dr Marcin Rudź

Data: 04.03.2024

 

Oszacowania rozkładu deficytu w chwili ruiny - kontynuacja (seminarium w IMPŁ)

Autor referatu: dr Marcin Rudź (IM PŁ)

Posted by dr Marcin Rudź

Data: 26.02.2024

 

Oszacowania rozkładu deficytu w chwili ruiny - kontynuacja (seminarium w IMPŁ)

Autor referatu: dr Marcin Rudź (IM PŁ)

Posted by dr Marcin Rudź

Data: 16.01.2024

 

Oszacowania rozkładu deficytu w chwili ruiny - kontynuacja (seminarium w IMPŁ)

Autor referatu: dr Marcin Rudź (IM PŁ)

Posted by dr Marcin Rudź

Data: 12.12.2023

 

Oszacowania rozkładu deficytu w chwili ruiny - kontynuacja (seminarium w IMPŁ)

Autor referatu: dr Marcin Rudź (IM PŁ)

Posted by dr Marcin Rudź

Data: 28.11.2023

 

Oszacowania rozkładu deficytu w chwili ruiny - kontynuacja (seminarium w IMPŁ)

Autor referatu: dr Marcin Rudź (IM PŁ)

Posted by dr Marcin Rudź

Data: 07.11.2023

 

Oszacowania rozkładu deficytu w chwili ruiny (seminarium w IMPŁ)

Autor referatu: dr Marcin Rudź (IM PŁ)

Posted by dr Marcin Rudź

Data: 10.10.2023

 

Modelowanie nadwyżki w ubezpieczeniach (seminarium w IMPŁ)

Autor referatu: dr Marcin Rudź (IM PŁ)

Posted by dr Marcin Rudź

Data: 13.06.2023

 

Wybrane metody podziału ryzyk - kontynuacja (seminarium w IMPŁ)

Autor referatu: dr Marcin Rudź (IM PŁ)

Posted by dr Marcin Rudź

Data: 23.05.2023

 

Wybrane metody podziału ryzyk (seminarium w IMPŁ)

Autor referatu: dr Marcin Rudź (IM PŁ)

Posted by dr Marcin Rudź

Data: 09.05.2023

 

Wybrane zagadnienia ubezpieczeń zdecentralizowanych, cz. 5 (seminarium w IMPŁ)

Autor referatu: dr Marcin Rudź (IM PŁ)

Posted by dr Marcin Rudź

Data: 25.04.2023

 

Wybrane zagadnienia ubezpieczeń zdecentralizowanych, cz. 4 (seminarium w IMPŁ)

Autor referatu: dr Marcin Rudź (IM PŁ)

Posted by dr Marcin Rudź

Data: 04.04.2023

 

Wybrane zagadnienia ubezpieczeń zdecentralizowanych, cz. 3 (seminarium w IMPŁ)

Autor referatu: dr Marcin Rudź (IM PŁ)

Posted by dr Marcin Rudź

Data: 28.03.2023

 

Wybrane zagadnienia ubezpieczeń zdecentralizowanych, cz. 2 (seminarium w IMPŁ)

Autor referatu: dr Marcin Rudź (IM PŁ)

Posted by dr Marcin Rudź

Data: 14.03.2023

 

Wybrane zagadnienia ubezpieczeń zdecentralizowanych, cz. 1 (seminarium w IMPŁ)

Autor referatu: dr Marcin Rudź (IM PŁ)

Posted by dr Marcin Rudź

Data: 07.03.2023

 

Omówienie tematyki seminarium w semestrze letnim (seminarium w IMPŁ)

Autor referatu: dr Marcin Rudź (IM PŁ)

Posted by dr Marcin Rudź

Data: 20.12.2022

 

Przegląd współczesnych metod zarządzania ryzykiem stosowanych na świecie (seminarium w IMPŁ).

Autor referatu: dr Marcin Rudź (IM PŁ)

Posted by dr Marcin Rudź

Data: 20.05.2022

 

An extension of IBNR method (seminarium przez Microsoft Teams).

Autor referatu: prof. Krzysztof Ostaszewski (Illinois State University)

Posted by dr Marcin Rudź

Data: 22.04.2022

 

Towards the concept of breakdown points of optimal reinsurance contracts: the Arrow’s case (seminarium na Uniwersytecie Łódzkim).

Autor referatu: prof. dr hab. Lesław Gajek (IM PŁ)

Posted by dr Marcin Rudź

Data: 18.03.2022

 

Tytuł referatu: Punkty krytyczne dla kontraktów reasekuracyjnych (seminarium na Uniwersytecie Łódzkim).

Autor referatu: prof. dr hab. Lesław Gajek (IM PŁ)

Posted by dr Marcin Rudź