Skip to main content

Mathematical Methods in Data Analysis

network, data, Mathematical Methods in Data Analysis

Kształcenie na anglojęzycznym kierunku Mathematical Methods in Data Analysis obejmuje zagadnienia dotyczące wydobywania wiedzy z danych. Umożliwia on nabycie wiedzy i umiejętności w podstawowych działach matematyki, statystycznej analizy danych, zagadnieniach klasyfikacji i podejmowania decyzji, stosowania metod stochastycznych w prognozowaniu oraz szeroko pojętej eksploracji danych. Konstrukcja programu studiów pozwala nabyć konieczną wiedzę matematyczną umożliwiającą budowę i ocenę modeli analizy danych oraz umiejętności informatyczne pozwalające na jej praktyczne wykorzystanie. 

 

Kluczowymi kompetencjami absolwenta kierunku będą:
► umiejętność posługiwania się podstawowymi metodami i algorytmami eksploracji danych, w szczególności obejmującymi metody matematyki i statystyki;
► znajomość algorytmów i metod obliczeniowych istotnych w eksploracji danych, w tym algorytmicznych metod algebry liniowej;
► umiejętność wykorzystania systemów informatycznych (zarówno statystycznych jak i bazodanowych) w wydobywaniu wiedzy z danych;
► umiejętność konstrukcji innowacyjnych aplikacji analizy danych biznesowych.

Absolwent kierunku może pracować w zawodach takich jak: 
analityk danych,
analityk rynku, 
projektant i programista baz danych.

Według informacji, które uzyskujemy corocznie w wyniku konsultacji z firmami współpracującymi z Wydziałem FTIMS absolwent o takich kompetencjach jest bardzo pożądany na rynku pracy – już w trakcie trwania studiów studenci są pozyskiwani do odbycia stażu, który następnie przekształca się zatrudnienie. Wzmocnienie kompetencji absolwenta kształceniem w języku angielskim pozwoli mu bez problemu podjąć pracę w firmach międzynarodowych także za granicą, wszędzie, gdzie występuje potrzeba zarządzania bazami danych, np. w sektorze bankowym, w sektorze ubezpieczeń, na rynku medycznym. Absolwent może także podjąć studia drugiego stopnia na kierunkach matematycznych, statystycznych, informatycznych lub w zakresie analizy danych zarówno w Polsce jak i za granicą.
study program
 

  About the study of Mathematical Methods in Data Analysis on rekrutacja.p.lodz.pl/en  
 Study at the TUL – for international candidates