Program Warsztatów

Sobota 14 maja 2016

14:25-14:30 Otwarcie

14:30-14:50 Filip Strobin (PŁ)

Domknięta lp-liniowalność liniowych i ciągłych

przekształceń przestrzeni lp o nigdzie ciągłych

odwrotnościach.

15:00-15:20 Grażyna Horbaczewska (UŁ)

O poszukiwaniu stałej charakteryzującej punkty wyjątkowe

względem różnych baz różniczkowania.

15:30-15:50 Szymon Żeberski (PWr)

Przykład pojemności z grubymi zbiorami borelowskimi.

15:50-16:10 przerwa na kawę

16:10-16:30 Jacek Marchwicki (PŁ)

Zbiory osiągalne dla szeregów warunkowo zbieżnych.

16:40-17:00 Rafał Filipów (UG)

A critical ideal with respect to Mazurkiewicz's theorem

in terms of the Katetov order.

17:10-17:30 Jacek Jachymski (PŁ)

Twierdzenie typu Cantora dla niezstępujących ciągów

zbiorów i jego zastosowania.

18:00-19:00 Obiadokolacja

20:30-00:00 ognisko

Niedziela 15 maja 2016

09:00-09:30 Śniadanie

09:50-10:10 Eliza Jabłońska (PRz)

O zbiorach „małych” w polskich grupach abelowych.

10:20-10:40 Adam Kwela (UG)

Klasy Baire'a względem e-zbieżności ideałowej.

10:50-11:10 Jacek Hejduk (UŁ)

O braku regularności pewnych topologii typu gęstości.

15:50-16:10 przerwa na kawę

11:40-12:00 Julia Wódka (PŁ)

Ekstrema lokalne i punkty otwartości funkcji ciągłej.

12:10-12:30 Renata Wiertelak (UŁ)

O pewnych rodzinach funkcji ciągłych.

12:40-13:00 Włodzimierz Fechner (UŚ)

Wzmocnienia nierówności trójkąta i powiązane nierówności

funkcyjne.

Lista uczestników