Program Warsztatów

Sobota 20 czerwca 2015

16:00-16:05 Otwarcie

16:10-16:30 Filip Strobin (PŁ)

Jednostajna otwartość funkcjonałów wieloliniowych

16:40-17:00 Małgorzata Filipczak (UŁ)

Własności Steinhausa, własność Smitala i miary

borelowskie

17:10-17:30 Adam Kwela (UG)

Zbiory mikroskopijne, nanoskopijne i pikoskopijne

17:40-18:00 Piotr Szuca (UG)

Ideały niezmiennicze na przesunięcia i ich zastosowania w

teorii optymalizacji

19:00-20:00 Obiadokolacja

20:00-22:00 Czas na dyskusje (ew. ognisko ok. 21:00)

Niedziela 21 czerwca 2015

09:00-09:40 Śniadanie

10:00-10:20 Jacek Jachymski (PŁ)

O kilku uogólnieniach zasady jednostajnej ograniczoności

10:30-10:50 Rafał Filipów (UG)

Przestrzenie Hindmana i van der Waerdena

11:00-11:20 Julia Wódka (PŁ)

Jeden z "praskich problemów"

11:30-11:50 Jacek Hejduk (UŁ)

Uwagi o topologiach generowanych przez rozszerzenie

miary Lebesgue'a

12:00-12:20 Katarzyna Chrząszcz (PŁ)

Małe zbiory typu Cantora

Lista uczestników