2016-2017

Data odczytu: 26.09.2016

Tytuł referatu: Klasyczne twierdzenia o punktach stałych

Autor referatu: dr Lech Pasicki (AGH)Data odczytu: 03.10.2016

Tytuł referatu: Kategoria Baire'a podszeregów i permutacji szeregów warunkowo zbieżnych w przestrzeni Banacha

Autor referatu: Michał PopławskiData odczytu: 10.10.2016

Tytuł referatu: Algebraizowalność zbiorów funkcji Jonesa i krzywych Peano

Autor referatu: Marek BieniasData odczytu: 17.10.2016

Tytuł referatu: Brandt $\lambda_0$-extension of semigroups

Autor referatu: Oleg Gutik (Ivan Franko National University, Lwów, Ukraina)Data odczytu: 24.10.2016

Tytuł referatu: Układ nierówności charakteryzujący operatory liniowo-multyplikatywne

Autor referatu: Włodzimierz FechnerData odczytu: 07.11.2016

Tytuł referatu: O pewnych uogólnieniach nierówności trójkąta w przestrzeniach semimetrycznych

Autor referatu: Katarzyna ChrząszczData odczytu: 14.11.2016

Tytuł referatu: Zbiory osiągalne szeregów warunkowo zbieżnych w przestrzeniach wielowymiarowych

Autor referatu: Jacek MarchwickiData odczytu: 21.11.2016

Tytuł referatu: Symetryczne punkty gęstości na zbiorze Cantora

Autor referatu: dr Marta Frankowska (Uniwersytet Gdański)Data odczytu: 28.11.2016

Tytuł referatu: Ideały jednorodne

Autor referatu: dr Adam Kwela (Uniwersytet Gdański)Data odczytu: 5.12.2016

Tytuł referatu: Ideały jednorodne (kontunuacja)

Autor referatu: mgr Jacek Tryba (Uniwersytet Gdański)Data odczytu: 12.12.2016

Tytuł referatu: W stronę niehiperbolicznych iterowanych układów funkcyjnych

Autor referatu: dr Krzysztof Leśniak (UMK, Toruń)Data odczytu: 19.12.2016

Tytuł referatu: Zbiory Haar-małe w grupach polskich

Autor referatu: Jarosław SwaczynaData odczytu: 09.01.2017

Tytuł referatu: Granice punktowe ciągów funkcji Świątkowskiego

Autor referatu: Julia WódkaData odczytu: 16.01.2017

Tytuł referatu: O mierze Hutchinsona na fraktalach generowanych przez uogólnione iterowane układy odwzorowań

Autor referatu: Filip StrobinData odczytu: 23.01.2017

Tytuł referatu: My first Facebook paper, czyli o całkowaniu numerycznym, uogólnieniach wypukłości i resztach kwadratur

Autor referatu: Andrzej KomisarskiData odczytu: 27.02.2017

Tytuł referatu: Wybrane własnoœci hiperprzestrzeni nietrywialnych ciągów zbieżnych

Autor referatu: Artur WachowiczData odczytu: 06.03.2017

Tytuł referatu: O jednostajnej metryzowalności przestrzeni semimetrycznych. Konstrukcje semimetryk, dla których żadna kula otwarta nie jest zbiorem otwartym

Autor referatu: Filip TurobośData odczytu: 13.03.2017

Tytuł referatu: Approximate convexity of the Takagi function

Autor referatu: dr Judit Makó (University of Miskolc)Data odczytu: 20.03.2017

Tytuł referatu: Recovering a compact Hausdorff space X from the compatibility ordering on C(X)

Autor referatu: dr Tomasz Kania (University of Warwick)Data odczytu: 27.03.2017

Tytuł referatu: Some studies in some addition-free environments

Autor referatu: dr Nutefe Kwami Agbeko (University of Miskolc)Data odczytu: 03.04.2017

Tytuł referatu: Topologie gęstości dla algebr izomorficznych z P(omega)

Autor referatu: Artur BartoszewiczData odczytu: 10.04.2017

Tytuł referatu: O równoważnej wersji twierdzenia Josefsona-Nissenzweiga o *-słabej topologii

Autor referatu: Jacek JachymskiData odczytu: 24.04.2017

Tytuł referatu: O własności Steinhausa i własności Smitala

Autor referatu: Tomasz FilipczakData odczytu: 08.05.2017

Tytuł referatu: O zbiorach rezydualnie "małych"

Autor referatu: Eliza JabłońskaData odczytu: 15.05.2017

Tytuł referatu: W kierunku uniwersalnej przestrzeni semimetrycznej

Autor referatu: Marek BieniasData odczytu: 29.05.2017

Tytuł referatu: Twierdzenie Levy'ego-Steinitza i zbiory osiągalne na płaszczyźnie

Autor referatu: Jacek MarchwickiData odczytu: 05.06.2017

Tytuł referatu: Różne rodzaje zbiorów małych na prostej

Autor referatu: Piotr Nowakowski (student kier. matematyka, WFTIMS PŁ)Data odczytu: 12.06.2017

Tytuł referatu: Hipergrupy wielomianów jednej zmiennej, ich własności i zastosowania

Autor referatu: dr Żywilla Fechner (Uniwersytet Śląski)Data odczytu: 19.06.2017

Tytuł referatu: Twierdzenia o punktach stałych dla odwzorowań zdefiniowanych na l_inf-sumie przestrzeni metrycznych i ich zastosowania

Autor referatu: Łukasz Maślanka2015-2016

Data odczytu: 12.10.2015

Tytuł referatu: Zbiory punktów granicznych szeregów warunkowo zbieżnych, cz. I

Autor referatu: Szymon GłąbData odczytu: 19.10.2015

Tytuł referatu: Zbiory punktów granicznych szeregów warunkowo zbieżnych, cz. II

Autor referatu: Jacek MarchwickiData odczytu: 26.10.2015

Tytuł referatu: Kategoria Baire'a podciągów ideałowo zbieżnych oraz przestawień ideałowo zbieżnych dla ciągów liczbowych, cz. I

Autor referatu: Marek Balcerzak i Artur WachowiczData odczytu: 02.11.2015

Tytuł referatu: Kategoria Baire'a podciągów ideałowo zbieżnych oraz przestawień ideałowo zbieżnych dla ciągów liczbowych, cz. II

Autor referatu: Marek Balcerzak i Artur WachowiczData odczytu: 09.11.2015

Tytuł referatu: Porowatość wybranych rodzin funkcji ciągłych

Autor referatu: Julia WódkaData odczytu: 16.11.2015

Tytuł referatu: Słaba otwartość mnożenia w przestrzeni funkcji ciągłych o wahaniu skończonym

Autor referatu: dr Stanisław Kowalczyk (z Akademii Pomorskiej w Słupsku)Data odczytu: 23.11.2015

Tytuł referatu: Locally open bilinear maps - some new results

Autor referatu: Profesor Ehrhard Behrends (Freie Universität, Berlin)Data odczytu: 30.11.2015

Tytuł referatu: Permutacje o nośnikach ideałowych

Autor referatu: mgr Paweł Klinga (doktorant z Uniwersytetu Gdańskiego)Data odczytu: 07.12.2015

Tytuł referatu: Podszeregi szeregów I-zbieżnych

Autor referatu: mgr Jacek Tryba (doktorant z Uniwersytetu Gdańskiego)Data odczytu: 14.12.2015

Tytuł referatu: Charakteryzacja funkcji wykładniczej poprzez nierównoœci funkcyjne

Autor referatu: dr hab. Włodzimierz Fechner (Uniwersytet Śląski)Data odczytu: 21.12.2015

Tytuł referatu: Cantorval Nymanna

Autor referatu: Artur BartoszewiczData odczytu: 11.01.2016

Tytuł referatu: Uogólnienia twierdzeń Lesigne'a o zachowaniu w nieskończoności funkcji

Autor referatu: dr Andrzej Komisarski (Uniwersytet Łódzki)Data odczytu: 25.01.2016

Tytuł referatu: The closed Steinhaus properties of σ-ideals on topological groups

Autor referatu: prof. Taras Banakh (Uniwersytet Lwowski oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)Data odczytu: 07.03.2016

Tytuł referatu: Algorytmy generujące obrazy atraktorów uogólnionych iterowanych układów odwzorowań

Autor referatu: Filip StrobinData odczytu: 14.03.2016

Tytuł referatu: Algorytmy generujące obrazy atraktorów uogólnionych iterowanych układów odwzorowań

Autor referatu: Łukasz MaślankaData odczytu: 21.03.2016

Tytuł referatu: Twierdzenie Talagranda charakteryzujące ideały na N o własności Baire'a

Autor referatu: Michał PopławskiData odczytu: 04.04.2016

Tytuł referatu: Topologiczne i algebraiczne własności funkcji typu Darboux i punktowo nieciągłych

Autor referatu: dr Paulina Szczuka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)Data odczytu: 11.04.2016

Tytuł referatu: Twierdzenie typu Cantora dla niezstępujących ciągów zbiorów i jego zastosowania

Autor referatu: Jacek JachymskiData odczytu: 25.04.2016

Tytuł referatu: Granice jednostajnie zbieżnego ciągu funkcji Świątkowskiego

Autor referatu: Julia WódkaData odczytu: 09.05.2016

Tytuł referatu: Twierdzenie Arzeli-Ascolego i uzwarcenie Wallmana

Autor referatu: mgr Mateusz Krukowski (doktorant PŁ)Data odczytu: 16.05.2016

Tytuł referatu: Twierdzenie Arzeli-Ascolego i uzwarcenie Wallmana

Autor referatu: mgr Mateusz Krukowski (doktorant PŁ)Data odczytu: 23.05.2016

Tytuł referatu: Punkty wyjątkowe dla gęstości generowanych przez ciągi

Autor referatu: Tomasz FilipczakData odczytu: 30.05.2016

Tytuł referatu: O oddzielaniu punktu od podgrupy charakterami i funkcjami dodatnio określonymi

Autor referatu: Robert SteglińskiData odczytu: 06.06.2016

Tytuł referatu: Podciągi i permutacje ciągów funkcyjnych ideałowo zbieżnych

Autor referatu: Marek BalcerzakData odczytu: 13.06.2016

Tytuł referatu: Uniwersalne zbiory niemierzalne w sposób nasycony

Autor referatu: Sebastian Lindner2014-2015

Data odczytu: 6.10.2014

Tytuł referatu: Zbieżność ideałowa w przestrzeniach topologicznych

Autor referatu: Marek BieniasData odczytu: 13.10.2014

Tytuł referatu: Zbiór liczb Liouville'a jako przykład zbioru borelowskiego dziwnie mierzalnego

Autor referatu: Michał PopławskiData odczytu: 20.10.2014

Tytuł referatu: Twierdzenia typu Cantora dla stożkowych przestrzeni metrycznych

Autor referatu: Jakub KlimaData odczytu: 27.10.2014

Tytuł referatu: Segmentally alternating series

Autor referatu: dr hab. Franciszek Prus-Wiśniowski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)Data odczytu: 3.11.2014

Tytuł referatu: Uogólnione pojęcia gęstości podzbiorów liczb naturalnych i stowarzyszone z nimi ideały

Autor referatu: Jarosław SwaczynaData odczytu: 17.11.2014

Tytuł referatu: Nonlinear open mappings (with special emphasis on the case of function spaces)

Autor referatu: Prof. Ehrhard Behrends (Freie Universität Berlin)Data odczytu: 24.11.2014

Tytuł referatu: Punkty wyjątkowe i bazy różniczkowania

Autor referatu: Małgorzata FilipczakData odczytu: 1.12.2014

Tytuł referatu: Rozkłady i przedłużenia pewnych funkcji pierwszej klasy Baire'a

Autor referatu: dr Waldemar Sieg (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)Data odczytu: 8.12.2014

Tytuł referatu: O twierdzeniu typu Hahna-Banacha w klasie ciągłych funkcji afinicznych

Autor referatu: Robert SteglińskiData odczytu: 15.12.2014

Tytuł referatu: O pewnym warunku równoważnym absolutnej ciągłości - c.d.

Autor referatu: Artur WachowiczData odczytu: 12.01.2015

Tytuł referatu: Własności funkcji o monotonicznym wykresie

Autor referatu: Julia WódkaData odczytu: 19.01.2015

Tytuł referatu: Sumy podszeregów na płaszczyŸnie

Autor referatu: Artur BartoszewiczData odczytu: 26.01.2015

Tytuł referatu: Niespójność typowego atraktora pewnej rodziny IFS-ów

Autor referatu: Filip StrobinData odczytu: 02.03.2015

Tytuł referatu: Wymiar Hausdorffa zbiorów osiągalnych

Autor referatu: Szymon GłąbData odczytu: 09.03.2015

Tytuł referatu: Domknięta liniowalność pewnej rodziny ciągłych odwzorowań o nigdzie ciągłych odwrotnościach

Autor referatu: Filip StrobinData odczytu: 16.03.2015

Tytuł referatu: Rezydualność funkcji Lesigne'a - zachowanie funkcji całkowalnych w nieskończoności

Autor referatu: Adam MajchrzyckiData odczytu: 23.03.2015

Tytuł referatu: Ideałowa zbieżność szeregów liczbowych

Autor referatu: Jacek MarchwickiData odczytu: 30.03.2015

Tytuł referatu: Zerowymiarowe przestrzenie zwarte jako fraktale i ultrafraktale Banacha

Autor referatu: dr Magdalena Nowak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)Data odczytu: 13.04.2015

Tytuł referatu: Izometrycznie uniwersalna przestrzeń Banacha z rozbiciem skończenie wymiarowym Schaudera

Autor referatu: dr Joanna Garbulińska-Węgrzyn (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)Data odczytu: 20.04.2015

Tytuł referatu: Uogólnienie twierdzenia Banacha-Steinhausa na przypadek funkcji rzeczywistych z elementarnym dowodem

Autor referatu: Jacek JachymskiData odczytu: 04.05.2015

Tytuł referatu: O rozkładalności przestrzeni mierzalnych

Autor referatu: Sebastian LindnerData odczytu: 11.05.2015

Tytuł referatu: Twierdzenie Mazurkiewicza o funkcjach wszędzie różniczkowalnych

Autor referatu: Katarzyna ChrząszczData odczytu: 18.05.2015

Tytuł referatu: Jeszcze o uogólnieniach twierdzenia Banacha-Steinhausa

Autor referatu: Jacek JachymskiData odczytu: 25.05.2015

Tytuł referatu: Warunki równoważne zbieżności w K-metrykach i twierdzenie o ciągu zstępujących kul w K-normach

Autor referatu: Jakub KlimaData odczytu: 01.06.2015

Tytuł referatu: I-zbiory Łuzina

Autor referatu: dr Szymon Żeberski (Politechnika Wrocławska)Data odczytu: 08.06.2015

Tytuł referatu: Nierefleksywność przestrzeni ΛBV

Autor referatu: Artur WachowiczData odczytu: 15.06.2015

Tytuł referatu: Twierdzenie o globalnym dyfeomorfizmie w przestrzeniach Banacha

Autor referatu: dr hab. Marek Galewski, PŁ2013-2014

Data odczytu: 7.10.2013

Tytuł referatu: O ciągłej iniekcji z l_2 do l_2, dla której funkcja odwrotna jest wszędzie nieciągła

Autor referatu: Marek BalcerzakData odczytu: 14.10.2013

Tytuł referatu: Ideałowa zbieżność ciągów ograniczonych

Autor referatu: Rafał FilipówData odczytu: 21.10.2013

Tytuł referatu: Relacje między topologiami

Autor referatu: Sebastian LindnerData odczytu: 28.10.2013

Tytuł referatu: O pojęciu topologicznego iterowanego systemu funkcyjnego (topologicznego IFSu)

Autor referatu: Filip StrobinData odczytu: 4.11.2013

Tytuł referatu: Geometria analitycznych P-ideałów

Autor referatu: dr Piotr Borodulin-Nadzieja (Uniwersytet Wrocławski)Data odczytu: 12.11.2013

Tytuł referatu: Double uniform density and corresponding convergence of double sequences

Autor referatu: Prof. Pratulananda Das (Jadavpur University, Kalkuta)Data odczytu: 18.11.2013

Tytuł referatu: Mierzalność Christensena a klasyczne pojęcie mierzalności

Autor referatu: dr Eliza Jabłońska (Politechnika Rzeszowska)Data odczytu: 25.11.2013

Tytuł referatu: Przestrzeń kodująca dla GIFS-ów

Autor referatu: Jarosław SwaczynaData odczytu: 2.12.2013

Tytuł referatu: Odejmowanie i dodawanie ciągów binarnych

Autor referatu: Tomasz FilipczakData odczytu: 9.12.2013

Tytuł referatu: Iloczyny funkcji quasi-ciągłych i spełniających warunek Świątkowskiego

Autor referatu: Julia WódkaData odczytu: 16.12.2013

Tytuł referatu: Stożkowe przestrzenie metryczne i ich zastosowania

Autor referatu: Jakub KlimaData odczytu: 13.01.2014

Tytuł referatu: Topologiczne i miarowe własności pewnych zbiorów samopodobnych

Autor referatu: Emilia SzymonikData odczytu: 20.01.2014

Tytuł referatu: Zbieżność ideałowa equal

Autor referatu: mgr Marcin Staniszewski (Doktorant Uniwersytetu Gdańskiego)Data odczytu: 27.01.2014

Tytuł referatu: Homeomorficzność przestrzeni L1 oraz Lp dla p\in(1,\infty)

Autor referatu: Adam MajchrzyckiData odczytu: 3.03.2014

Tytuł referatu: Twierdzenie typu Cantora o zstępującym ciągu zbiorów i jego zastosowania

Autor referatu: Jacek JachymskiData odczytu: 10.03.2014

Tytuł referatu: Twierdzenie typu Cantora o zstępującym ciągu zbiorów i jego zastosowania - cd.

Autor referatu: Jacek JachymskiData odczytu: 17.03.2014

Tytuł referatu: O pewnym problemie Mauldina i Ulama dotyczącym homeomorfizmów

Autor referatu: Katarzyna ChrząszczData odczytu: 24.03.2014 i 31.03.2014

Tytuł referatu: O algebraizowalności pewnych podzbiorów rodzin funkcji Darboux, Świątkowskiego i quasi-ciągłych

Autor referatu: Julia WódkaData odczytu: 07.04.2014

Tytuł referatu: Różnice i k-sumy

Autor referatu: Tomasz FilipczakData odczytu: 14.04.2014

Tytuł referatu: O pewnej modyfikacji silnej własności Świątkowskiego

Autor referatu: mgr Gertruda Ivanova (doktorantka UŁ)Data odczytu: 28.04.2014

Tytuł referatu: Krzywe wypełniające powierzchnie

Autor referatu: Grażyna HorbaczewskaData odczytu: 12.05.2014

Tytuł referatu: Topologiczny odpowiednik zbiorów zerowych Haara w polskich grupach abelowych

Autor referatu: dr Eliza Jabłońska (Politechnika Rzeszowska)Data odczytu: 19.05.2014

Tytuł referatu: Monotoniczne przestrzenie metryczne

Autor referatu: Julia WódkaData odczytu: 26.05.2014

Tytuł referatu: Jeszcze jedna różnica między miarą i kategorią

Autor referatu: prof. dr hab. Władysław Wilczyński (UŁ)Data odczytu: 02.06.2014

Tytuł referatu: O zbieżności ideałowej ciągów funkcji quasi-ciągłych

Autor referatu: prof. dr hab. Tomasz Natkaniec (Uniwersytet Gdański)Data odczytu: 09.06.2014

Tytuł referatu: O pewnym warunku równoważnym absolutnej ciągłości funkcji

Autor referatu: Artur WachowiczData odczytu: 23.06.2014

Tytuł referatu: Od funkcji jednej zmiennej do wielu zmiennych: funkcje oddzielnie ciągłe i ich uogólnienia

Autor referatu: prof. Krzysztof Ciesielski, West Virginia University oraz University of Pennsylvania, USA2012-2013

Data odczytu: 8.10.2012

Tytuł referatu: Algebraizowalność zbioru wszystkich funkcji o ustalonym zbiorze punktów ciągłości

Autor referatu: Szymon GłąbData odczytu: 15.10.2012

Tytuł referatu: Algebraizowalność zbioru wszystkich funkcji o ustalonym zbiorze punktów ciągłości - cd.

Autor referatu: Szymon GłąbData odczytu: 22.10.2012

Tytuł referatu: MB reprezentacje algebr i ideałów zbiorów

Autor referatu: Marek BieniasData odczytu: 29.10.2012

Tytuł referatu: Podobieństwo między topologiami

Autor referatu: Małgorzata TerepetaData odczytu: 5.11.2012

Tytuł referatu: Poziomice funkcji ciągłych określonych na kulach

Autor referatu: Aleksander MaliszewskiData odczytu: 7.11.2012

Tytuł referatu: Solecki submeasures on groups

Autor referatu: profesor Taras Banakh (Uniwersytet Lwowski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)Data odczytu: 12.11.2012

Tytuł referatu: Inverse semigroups

Autor referatu: Iryna Pastukhova (Doktorantka Uniwersytetu Lwowskiego im. Ivana Franko)Data odczytu: 19.11.2012

Tytuł referatu: Topologie piórkowe

Autor referatu: Grażyna HorbaczewskaData odczytu: 26.11.2012

Tytuł referatu: Topologie piórkowe - cd.

Autor referatu: Grażyna HorbaczewskaData odczytu: 3.12.2012

Tytuł referatu: O zbieżności oraz I-wahaniu ciągów podwójnych

Autor referatu: Artur WachowiczData odczytu: 10.12.2012

Tytuł referatu: Drzewa o dużej liczbie minimalnych zbiorów dominujących

Autor referatu: Marcin Krzywkowski (Politechnika Gdańska)Data odczytu: 17.12.2012

Tytuł referatu: Jednostajna otwartość mnożenia w przestrzeniach l_p

Autor referatu: Adam MajchrzyckiData odczytu: 7.01.2013

Tytuł referatu: O pewnych patologicznych podzbiorach prostej

Autor referatu: Filip StrobinData odczytu: 14.01.2013

Tytuł referatu: Sumy podszeregów generowanych przez ciągi bigeometryczne

Autor referatu: Emilia SzymonikData odczytu: 21.01.2013

Tytuł referatu: O pewnych patologicznych podzbiorach prostej cz. 2

Autor referatu: Filip StrobinData odczytu: 25.02.2013

Tytuł referatu: Problemy otwarte z konferencji Winter School in Abstract Analysis

Autor referatu: Marek Bienias, Szymon Głąb, Alicja Krzeszowiec, Filip Strobin i Jarosław SwaczynaData odczytu: 11.03.2013

Tytuł referatu: Iloczyn funkcji spełniających warunek Œświątkowskiego

Autor referatu: Julia WódkaData odczytu: 18.03.2013

Tytuł referatu: Rozdzielanie antyłańcuchów i rodziny niezależne w algebrach Boole'a

Autor referatu: dr hab. Piotr Koszmider (IM PAN)Data odczytu: 25.03.2013

Tytuł referatu: O funkcjach zachowujących zbiory zwarte

Autor referatu:Data odczytu: 8.04.2013

Tytuł referatu: Własności podmiar bezatomowych na N

Autor referatu: dr hab. Piotr Szuca (Uniwersytet Gdański)Data odczytu: 15.04.2013

Tytuł referatu: Pewna metoda konstrukcji algebr funkcyjnych o continuum generatorach

Autor referatu: Małgorzata Filipczak i Artur BartoszewiczData odczytu: 22.04.2013

Tytuł referatu: Wokół nieliniowej wersji twierdzenia Banacha-Steinhausa

Autor referatu: Filip StrobinData odczytu: 6.05.2013

Tytuł referatu: Twierdzenia o remetryzacji dla nieskończonych rodzin przekształceń i ich zastosowania

Autor referatu: Jacek JachymskiData odczytu: 13.05.2013

Tytuł referatu: Twierdzenia o remetryzacji dla nieskończonych rodzin przekształceń i ich zastosowania

Autor referatu: Jacek JachymskiData odczytu: 13.05.2013

Tytuł referatu: O stożkowych przestrzeniach metrycznych

Autor referatu: Jakub KlimaData odczytu: 20.05.2013

Tytuł referatu: M-Cantorwały typu Ferensa

Autor referatu: dr hab. Franciszek Prus-Wiśniowski (Uniwersytet Szczeciński)Data odczytu: 27.05.2013

Tytuł referatu: Idealized madness

Autor referatu: dr Barnabas Farkas (Budapeszt, Wrocław)Data odczytu: 3.06.2013

Tytuł referatu: Ideały topologicznie niezmiennicze na kostce Hilberta

Autor referatu: dr Robert Rałowski (Politechnika Wrocławska)Data odczytu: 10.06.2013

Tytuł referatu: Ideały topologicznie niezmiennicze na kostce Hilberta

Autor referatu: dr Szymon Żeberski (Politechnika Wrocławska)Data odczytu: 17.06.2013

Tytuł referatu: Ideały reprezentowane na przestrzeniach topologicznych

Autor referatu: mgr Adam Kwela (doktorant IMPAN)2011-2012

Data odczytu: 10.10.2011

Tytuł referatu: Modyfikacje zbiorów niemierzalnych. Topologie gęstości a zupełność w sensie Cecha

Autor referatu: Alicja KrzeszowiecData odczytu: 17.10.2011

Tytuł referatu: Algebraizacja pewnych klas funkcji

Autor referatu: Artur BartoszewiczData odczytu: 24.10.2011

Tytuł referatu: O pewnej własności funkcji charakterystycznych zbiorów mierzalnych

Autor referatu: Małgorzata TerepetaData odczytu: 7.11.2011

Tytuł referatu: Miary na przestrzeniach Bella

Autor referatu: dr Piotr Borodulin-Nadzieja (Uniwersytet Wrocławski)Data odczytu: 14.11.2011

Tytuł referatu: Punkty ciągłości typowej funkcji ograniczonej

Autor referatu: Artur WachowiczData odczytu: 21.11.2011

Tytuł referatu: Moc zbioru funkcji 1-górnie ciągłych

Autor referatu: Szymon GłąbData odczytu: 28.11.2011

Tytuł referatu: O pewnym uogólnieniu iterowanych systemów funkcyjnych (IFS-ów)

Autor referatu: Filip StrobinData odczytu: 5.12.2011

Tytuł referatu: Systemy lokalne i warunki przecięcia

Autor referatu: Rafał ZduńczykData odczytu: 12.12.2011

Tytuł referatu: Struktury algebraiczne w l^{1} związane z sumami podszeregów

Autor referatu: Artur BartoszewiczData odczytu: 9.01.2012

Tytuł referatu: Miary singularne generowane przez rzuty fałszywą monetą

Autor referatu: Małgorzata FilipczakData odczytu: 16.01.2012

Tytuł referatu: Otwartość mnożenia w pewnych przestrzeniach funkcyjnych

Autor referatu: Marek BalcerzakData odczytu: 23.01.2012

Tytuł referatu: O uogólnieniu pewnej nierówności całkowej

Autor referatu: Jarosław SwaczynaData odczytu: 27.02.2012

Tytuł referatu: Pewne uwagi dotyczące zbioru Mazurkiewicza, cz. 3

Autor referatu: Marek BieniasData odczytu: 5.03.2012

Tytuł referatu: Półwiecze problemu Ando

Autor referatu: prof. dr hab. Adam PaszkiewiczData odczytu: 12.03.2012

Tytuł referatu: Zastosowanie warunku przecięcia do badania uogólnień ciągłości

Autor referatu: Tomasz FilipczakData odczytu: 16.04.2012

Tytuł referatu: Struktura funkcji skończonej klasy Baire'a

Autor referatu: dr Marcin Sabok (Uniwersytet Wrocławski i IMPAN)
Data odczytu: 23.04.2012

Tytuł referatu: Duże algebry wolne funkcji rzeczywistych i zespolonych

Autor referatu: Artur Bartoszewicz
Data odczytu: 7.05.2012

Tytuł referatu: O spójności atraktorów pewnej rodziny iterowanych systemów funkcyjnych

Autor referatu: Filip Strobin
Data odczytu: 14.05.2012

Tytuł referatu: Twierdzenia o remetryzacji dla rodzin przekształceń lipschitzowskich

Autor referatu: Jacek Jachymski
Data odczytu: 28.05.2012

Tytuł referatu: Obszary w R^{n} z brzegiem stożkowo osiągalnym

Autor referatu: prof. dr hab. Wiktor Starkow (Państwowy Uniwersytet w Pietrozawodsku)
Data odczytu: 4.06.2012

Tytuł referatu: Indeksy oscylacyjne funkcji wskaŸnikowych funkcji I klasy Baire'a

Autor referatu: Sebastian Lindner2010-2011

Data odczytu: 11.10.2010

Tytuł referatu: O funkcjach ledwie ciągłych (prezentacja wyników Imre Leadera)

Autor referatu: Małgorzata TerepetaData odczytu: 18.10.2010

Tytuł referatu: O pewnym problemie Šalata

Autor referatu: Marek BalcerzakData odczytu: 25.10.2010

Tytuł referatu: O funkcjach słabo ciągłych i jednostajnie antysymetrycznych

Autor referatu: Małgorzata TerepetaData odczytu: 8.11.2010

Tytuł referatu: Pewne zastosowania aksjomatu Martina w teorii przestrzeni Banacha funkcji ciągłych

Autor referatu: Piotr KoszmiderData odczytu: 15.11.2010, 29.11.2010

Tytuł referatu: O pewnych porowatych podzbiorach produktów przestrzeni Orlicza

Autor referatu: Filip StrobinData odczytu: 22.11.2010

Tytuł referatu: O pokrywaniu grup polskich przesunięciami zbiorów nigdzie gęstych

Autor referatu: Witold Marciszewski (Uniwersytet Warszawski)Data odczytu: 6.12.2010

Tytuł referatu: O pewnym zastosowaniu twierdzenia Cantora o ciągu zbiorów

Autor referatu: Jacek JachymskiData odczytu: 13.12.2010

Tytuł referatu: O algebrach szeregów warunkowo zbieżnych i szeregów rozbieżnych

Autor referatu: Artur BartoszewiczData odczytu: 3.01.2011

Tytuł referatu: Niezmiennicze na przesunięcia operatory borelowskiej otoczki

Autor referatu: Tomasz FilipczakData odczytu: 10.01.2011

Tytuł referatu: Ideały nie posiadające bazy borelowskiej ograniczonej klasy

Autor referatu: Szymon GłąbData odczytu: 17.01.2011

Tytuł referatu: On split Cantor sets (O rozgałęzionych zbiorach Cantora)

Autor referatu: Christina Brech (Universidade de S?o Paulo)Data odczytu: 24.01.2011, 28.02.2011

Tytuł referatu: Warunek Delta_2 dla topologii generowanych przez funkcje

Autor referatu: Małgorzata FilipczakData odczytu: 7.03.2011

Tytuł referatu: O punktach prostej gęstości

Autor referatu: Władysław Wilczyński (UŁ)Data odczytu: 14.03.2011

Tytuł referatu: Funkcjonały liniowe, nierównoważne normy i wymiar przestrzeni wektorowej (wg artykułu M. Kwona)

Autor referatu: Marek BalcerzakData odczytu: 21.03.2011

Tytuł referatu: Pewne uwagi dotyczące zbioru Mazurkiewicza

Autor referatu: Marek BieniasData odczytu: 4.04.2011

Tytuł referatu: Agebraizowalność pewnych zbiorów ciągów i funkcji

Autor referatu: Artur BartoszewiczData odczytu: 11.04.2011

Tytuł referatu: Non-classical properties of the superposition operator in classical functional spaces

Autor referatu: V.V. Chistyakov (Nizhny Novgorod)Data odczytu: 18.04.2011

Tytuł referatu: Domknięte ideały w algebrach operatorów ograniczonych na przestrzeniach typu C(K)

Autor referatu: Tomasz Kania (Lancaster University)Data odczytu: 9.05.2011

Tytuł referatu: O pewnych zastosowaniach twierdzenia Baire'a w analizie funkcjonalnej

Autor referatu: Jacek JachymskiData odczytu: 23.05.2011

Tytuł referatu: O pewnych dychotomiach w produktach przestrzeni Lorentza

Autor referatu: Filip StrobinData odczytu: 30.05.2011

Tytuł referatu: O pewnych dychotomiach w produktach przestrzeni Lorentza cz. 2

Autor referatu: Filip StrobinData odczytu: 6.06.2011

Tytuł referatu: O ciągach, których zbiór punktów granicznych jest homeomorficzny ze zbiorem Cantora

Autor referatu: Artur BartoszewiczData odczytu: 13.06.2011

Tytuł referatu: Pewne uwagi dotyczące zbioru Mazurkiewicza cz. 2

Autor referatu: Marek BieniasData odczytu: 20.06.2011

Tytuł referatu: Otwartość mnożenia w pewnych przestrzeniach funkcyjnych

Autor referatu: Marek Balcerzak2009-2010

Data odczytu: 5.10.2009

Tytuł referatu: O pewnych problemach w przestrzeniach funkcyjnych

Autor referatu: Marek BalcerzakData odczytu: 12.10.2009

Tytuł referatu: Pełna charakteryzacja zbieżności iteracji operatorów liniowych z elementarnym dowodem

Autor referatu: Jacek JachymskiData odczytu: 19.10.2009

Tytuł referatu: Zbieżność iteracji pewnych operatorów liniowych na C(K)

Autor referatu: Jacek JachymskiData odczytu: 26.10.2009, 23.11.2009, 30.11.2009

Tytuł referatu: Wybrane własności klas funkcji [lambda,ro]-ciągłych i górnie ro-ciągłych

Autor referatu: Katarzyna Nowakowska (Akademia Pomorska w Słupsku)Data odczytu: 9.11.2009

Tytuł referatu: Zbieżność ideałowa i całki wektorowe

Autor referatu: Marek BalcerzakData odczytu: 16.11.2009

Tytuł referatu: Funkcje addytywne przeliczalnie ciągłe

Autor referatu: Tomasz Natkaniec (Uniwersytet Gdański)Data odczytu: 7.12.2009

Tytuł referatu: O porowatości w produkcie przestrzeni C(X)

Autor referatu: Filip StrobinData odczytu: 14.12.2009

Tytuł referatu: Pewne nowe wyniki o przestrzeniach Banacha funkcji ciągłych

Autor referatu: Piotr KoszmiderData odczytu: 4.01.2010

Tytuł referatu: Kwadrat kuli w C[0,1] jest typu F_sigma; dowód twierdzenia Kirchheima

Autor referatu: Stanisław Kowalczyk (Akademia Pomorska w Słupsku)Data odczytu: 11.01.2010

Tytuł referatu: Zbiór sum podszeregów

Autor referatu: Franciszek Prus-Wiśniowski (Uniwersytet Szczeciński)Data odczytu: 18.01.2010, 1.03.2010

Tytuł referatu: O ciągach o wahaniu skończonym

Autor referatu: Artur WachowiczData odczytu: 8.03.2010

Tytuł referatu: O grafach izomorficznych z sąsiedztwem i przeciwsąsiedztwem swoich wierzchołków

Autor referatu: Przemysław GordinowiczData odczytu: 15.03.2010

Tytuł referatu: Składanie funkcji Hamela

Autor referatu: Szymon GłąbData odczytu: 22.03.2010, 29.03.2010

Tytuł referatu: Porowate podzbiory przestrzeni funkcji całkowalnych związane z istnieniem splotu

Autor referatu: Filip StrobinData odczytu: 19.04.2010, 26.04.2010

Tytuł referatu: O ideałowej ograniczoności, zbieżności oraz wahaniu ciągów

Autor referatu: Artur Wachowicz i Szymon GłąbData odczytu: 10.05.2010

Tytuł referatu: O przesuwalnych otoczkach

Autor referatu: Tomasz FilipczakData odczytu: 17.05.2010

Tytuł referatu: Porządek Katetova w klasie ideałów borelowskich

Autor referatu: Nikodem Mrożek (Uniwersytet Gdański)Data odczytu: 24.05.2010

Tytuł referatu: Algebry Boole'a i systemy biortogonalne w przestrzeniach Banacha

Autor referatu: Piotr KoszmiderData odczytu: 31.05.2010

Tytuł referatu: Uwagi o abstrakcyjnych topologiach gęstości

Autor referatu: Artur BartoszewiczData odczytu: 7.06.2010

Tytuł referatu: O przestrzeniach liniowych szeregów warunkowo zbieżnych

Autor referatu: Marek BalcerzakData odczytu: 14.06.2010

Tytuł referatu: Charakteryzacja par (f,g) funkcji ciągłych na [0,1], dla których iloczyn fg należy do wnętrza iloczynu algebraicznego B(f,r)B(g,r) dla dowolnego r>0

Autor referatu: Artur Wachowicz2008-2009

Data odczytu: 6.10.2008

Tytuł referatu: O przestawieniach wyrazów szeregów rozbieżnych

Autor referatu: Marek BalcerzakData odczytu: 13.10.2008

Tytuł referatu: Zbiory rzadkie i punkty gęstości generowane przez rodzinę ciągów

Autor referatu: Tomasz FilipczakData odczytu: 20.10.2008

Tytuł referatu: O operacjach w C(X) wyznaczanych przez funkcje ciągłe (wyniki z pracy S. Kowalczyka)

Autor referatu: Artur WachowiczData odczytu: 27.10.2008, 3.11.2008

Tytuł referatu: Zbiory zerowe w sensie Haara. Jak zdefiniować >>prawie wszędzie<< w nieskończenie wymiarowych przestrzeniach Banacha?

Autor referatu: Szymon GłąbData odczytu: 17.11.2008, 24.11.2008

Tytuł referatu: Zbiory psi-rzadkie

Autor referatu: Anna Goździewicz-SmejdaData odczytu: 1.12.2008

Tytuł referatu: Słaba otwartość mnożenia w C(0,1)

Autor referatu: Stanislaw Kowalczyk (Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk)Data odczytu: 8.12.2008

Tytuł referatu: Przestrzenie chaotyczności linowych układów dynamicznych

Autor referatu: Jacek BanasiakData odczytu: 15.12.2008

Tytuł referatu: Uogólnienia twierdzeń Matkowskiego i Sarta o punktach stałych odwzorowań wielu zmiennych

Autor referatu: Gertruda Gwóźdź-ŁukawskaData odczytu: 5.01.2009

Tytuł referatu: O porowatości pewnych zbiorów odwzorowań o wartościach w przestrzeni unormowanej

Autor referatu: Filip StrobinData odczytu: 12.01.2009

Tytuł referatu: Abstrakcyjna własność Steinhausa

Autor referatu: Artur BartoszewiczData odczytu: 19.01.2009

Tytuł referatu: Aproksymacja funkcji ciągłych funkcjami omijającymi pewne zbiory

Autor referatu: Stanisław Kowalczyk (Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk)Data odczytu: 23.02.2009

Tytuł referatu: O homomorfizmach na C(X) (na podstawie pracy Z. Ercana i S. Onala przyjętej do PAMS)

Autor referatu: Marek BalcerzakData odczytu: 2.03.2009, 9.03.2009

Tytuł referatu: O otoczkach borelowskich

Autor referatu: Szymon GłąbData odczytu: 16.03.2009

Tytuł referatu: Własność otoczki dla algebr generowanych przez bazy kategoryjne

Autor referatu: Andrzej KowalskiData odczytu: 23.03.2009, 30.03.2009

Tytuł referatu: Psi-rzadka topologia na prostej

Autor referatu: Anna Goździewicz-SmejdaData odczytu: 6.04.2009

Tytuł referatu: Funkcje określone na przestrzeni Baire'a równoważne funkcjom ciągłym

Autor referatu: Andrzej Komisarski (UŁ)Data odczytu: 20.04.2009

Tytuł referatu: O pewnych własnościach algebr generowanych przez bazy kategoryjne

Autor referatu: Artur BartoszewiczData odczytu: 27.04.2009

Tytuł referatu: O różnicy między punktami zwykłej i silnej gęstości zbiorów na płaszczyźnie

Autor referatu: Grażyna HorbaczewskaData odczytu: 4.05.2009

Tytuł referatu: Przechodzenie z ideałową granicą pod znakiem całki

Autor referatu: Marek BalcerzakData odczytu: 25.05.2009

Tytuł referatu: O pewnych podzbiorach porowatych przestrzeni Lp x Lq

Autor referatu: Filip StrobinData odczytu: 1.06.2009

Tytuł referatu: O topologiach abstrakcyjnej gęstości

Autor referatu: Jacek HejdukData odczytu: 15.06.2009

Tytuł referatu: Monotoniczne otoczki Baire'a

Autor referatu: Tomasz Filipczak