Program Warsztatów

Sobota 20 maja 2017

14:45-14:50 Otwarcie

14:50-15:10 Eliza Jabłońska (PRz)

O zbiorach rezydualnie "małych" w polskich grupach

abelowych

slajdy

15:20-15:40 Szymon Żeberski (PWr)

Zbiory niemierzalne względem ideałów definiowanych przez

drzewa

slajdy

15:50-16:10 Marcin Michalski (PWr)

Odkopane twierdzenie Łuzina

slajdy

16:10-16:30 przerwa na kawę

16:30-16:50 Michał Popławski (PŁ)

Kategoria Baire'a przestrzeni nietrywialnych ciągów

zbieżnych

slajdy

17:00-17:20 Sebastian Lindner (UŁ)

Operator związany z własnością Smitala

slajdy

17:30-17:50 Janusz Kaczmarek (UŁ)

Modelowanie przedmiotów ontologii przy pomocy pojęć

topologicznych zbiorów i jego zastosowania.

slajdy

18:15 Obiadokolacja

20:30 ognisko

Niedziela 21 maja 2017

09:00-09:30 Śniadanie

09:50-10:10 Żywilla Fechner (UŚ)

Hipergrupy i ich zastosowania

slajdy

10:20-10:40 Rafał Filipów (UG)

Zbieżność ideałowa kontra zbieżność macierzowa

slajdy

10:50-11:10 Jacek Tryba (UG)

Proste ideały gęstościowe

slajdy

11:10-11:40 przerwa na kawę

11:40-12:00 Małgorzata Filipczak (UŁ)

Topologie Hashimoto i homeomorfizmy

slajdy

12:10-12:30 Robert Rałowski (PWr)

Mnogościowe sumy regularnych rodzin małych zbiorów

slajdy

12:40-13:00 Jacek Marchwicki (PŁ)

Zbiory osiągalne i wektory Leviego na płaszczyźnie

slajdy

Lista uczestników