Przejdź do treści

Pełnomocnik ds. równości

Pełnomocnik do spraw równości to osoba, której zadaniem jest wspieranie społeczności akademickiej w rozwiązywaniu konfliktów, prowadzenie mediacji oraz postępowań wyjaśniających w sprawach skarg. Pracownicy, doktoranci i studenci mogą zgłosić się do przypisanych dla swoich jednostek pełnomocników ds. równości z każdą sprawą z zakresu dyskryminacji, mobbingu lub molestowania, która zostanie rozpatrzona z poszanowaniem zasady poufności i bezstronności. Zgłoszenia są przyjmowane zarówno osobiście, jak i drogą mailową.

Na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej funkcję pełnomocnika do spraw równości pełni

Katarzyna Szymańska_Dębowska, dr hab.

dr hab. Katarzyna Szymańska-Dębowska, prof. PŁ
Kontakt mailowy: katarzyna.szymanska-debowska@p.lodz.pl