Przejdź do treści

Ogólnopolski Konkurs im. Mariana Rejewskiego

W czwartej ogólnopolskiej edycji Konkursu im. Mariana Rejewskiego o nagrodę Rektora Politechniki Łódzkiej na najlepszą pracę magisterską z matematyki stosowanej jury postanowiło przyznać jedną nagrodę główną oraz jedno wyróżnienie. 

Laureatem nagrody został Pan Michał Borowski z Uniwersytetu Warszawskiego  za pracę pt. „Convergence of projected stochastic approximation algorithm” (opiekun: dr hab. Błażej Miasojedow, prof. UW)

Wyróżnienie otrzymała Pani Anna Herud z Politechniki Warszawskiej za pracę pt. “Regression Models For Truncated Data In Survival Analysis” (opiekun: dr Ewa Strzałkowska-Kominiak)

Fundatorem nagród jest firma: MakoLab.

Serdecznie gratulujemy laureatom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w Konkursie!

Michał Borowski
Michał Borowski
Anna Herud
Anna Herud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Plakat_IV edycja_Konkurs Rejewskiego

 

 

 

 

logo patronat rektora

 

 

 

 

MakoLab

 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu: Pobierz

Treść (rozbudowana)
III EDYCJA

W trzeciej ogólnopolskiej edycji Konkursu im. Mariana Rejewskiego o nagrodę Rektora Politechniki Łódzkiej na najlepszą pracę magisterską z matematyki stosowanej jury postanowiło przyznać jedną nagrodę główną w wysokości 6 000 złotych oraz jedno wyróżnienie. Fundatorami nagród są  MakoLab oraz Quantum Blockchains

Laureatem nagrody został Pan Jakub Woźnicki z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. On some problems in fluid mechanics (opiekunowie: prof. dr hab. Piotr Gwiazda, prof. dr hab. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda).

Wyróżnienie otrzymał Pan Jan Osowski z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. Stochastyczny model rozwoju epidemii, porównanie z modelem deterministycznym i model „hybrydowy” (opiekun: prof. dr hab. Wojciech Niemiro).

Wręczenie dyplomów obu laureatom konkursu odbędzie się na uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki Łódzkiej w dniu 24 maja 2023 r.

Serdecznie gratulujemy laureatom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w Konkursie!

Laureaci Konkursu (od lewej) Jakub Woźnicki oraz Jan Osowski.

Jan Osowski_Laureat_Konkurs Rejewskiego
Jakub Woźnicki
0
II EDYCJA

Komisja konkursu im. Mariana Rejewskiego o nagrodę Dyrektora Instytutu Matematyki na najlepszą pracę magisterską napisaną na kierunku Matematyka Stosowana w roku akademickim 2020/21 wyłoniła laureatkę:

Pani mgr Maria Słomian - 4000 zł za pracę pt. "Uogólnienie dla N-osobowej gry w ruletkę z niestałą kwotą wygranej", napisaną pod kierunkiem dra hab. Włodzimierza Fechnera, prof. PŁ.

Sponsorzy nagrody: MakoLab oraz Quantum Blockchains.

0
I EDYCJA

W dniu 13 listopada 2020 r. komisja konkursu im. Mariana Rejewskiego o nagrodę Dyrektora Instytutu Matematyki na najlepszą pracę magisterską napisaną na kierunku Matematyka Stosowana w roku akademickim 2019/20 wyłoniła laureatów i przyznała dwie równorzędne nagrody pieniężne:

Pani mgr Edyta Bijak (specjalność ADwBiL) - 2000 zł za pracę pt.  "Zbiory rozmyte jako atraktory iterowanych układów odwzorowań",  napisaną pod kierunkiem dra hab. Filipa Strobina, prof. PŁ

Pan mgr Cezary Gawroński (specjalność ADwBiL) - 2000 zł za pracę pt. "Oznaczanie części mowy w zdaniu z wykorzystaniem modelu ukrytego Markowa oraz algorytmu Viterbiego", napisaną pod kierunkiem dra inż. Piotra Kowalskiego.

0