Przejdź do treści

Konkurs im. prof. W. Krysickiego na najlepsze prace dyplomowe

20 lutego 2024 zakończyła się druga edycja Konkursu im. Profesora Włodzimierza Krysickiego o nagrodę Dyrektora Instytutu Matematyki PŁ na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z matematyki stosowanej. Jury Konkursu przyznało dwie nagrody. 

Fundatorem nagród w wysokości 6000 zł jest firma Rossmann.
 

Woźniak Kacper

Laureatem nagrody na najlepszą pracę licencjacką został Pan Kacper Woźniak za pracę pt. ,,Modelowanie matematyczne rzutów wolnych w koszykówce" (opiekun: dr hab. Katarzyna Szymańska-Dębowska, prof. PŁ).

 

 

 

 

Karolina Wróbel

 Laureatką nagrody na najlepszą pracę magisterską została Pani Karolina Wróbel za pracę pt. „Wielowymiarowe i grafowe uogólnienia wyszukiwania binarnego” (opiekun: dr hab. inż. Przemysław Gordinowicz).

 

 

 

Serdecznie gratulujemy laureatom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w Konkursie!


Regulamin Konkursu: Pobierz
Wniosek konkursowy: Pobierz
Plakat: Pobierz  


profesor W. Krysicki

Profesor Włodzimierz Krysicki

(zdjęcie z archiwum rodzinnego)

Zachęcamy do zapoznania się z biografią patrona Konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

 


Treść (rozbudowana)
I EDYCJA

W pierwszej edycji Konkursu im. Profesora Włodzimierza Krysickiego o nagrodę Dyrektora Instytutu Matematyki PŁ na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z matematyki stosowanej jury postanowiło przyznać dwie nagrody. Fundatorem nagród w wysokości 6000 zł jest firma Rossmann.

Patrycja Rekorajska

 

Laureatką nagrody na najlepszą pracę licencjacką została Pani Patrycja Rękorajska za pracę pt. Metody segmentacji klientów (opiekun: dr hab. inż. Przemysław Gordinowicz).
 

 

 

 

Augustyniak Agnieszka

 

Laureatką nagrody na najlepszą pracę magisterską została Pani Agnieszka Augustyniak za pracę pt. Funkcje agregujące i ich zastosowania w matematyce aktuarialnej (opiekun: dr hab. inż. Marek Kałuszka, prof. PŁ).


 

 

 

Wręczenie dyplomów laureatkom konkursu odbyło się  się na uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki Łódzkiej w dniu 24 maja 2023 r.

Serdecznie gratulujemy laureatkom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w Konkursie!

0