Przejdź do treści

Zakład modelowania matematycznego

W Zakładzie Modelowania Matematycznego prowadzone są badania naukowe w szeroko rozumianej teorii modelowania procesów ewolucyjnych występujących w naukach ścisłych i przyrodniczych. W szczególności badane są stany stacjonarne tych procesów a także ich sterowanie i optymalizacja z punktu widzenia różnych kryteriów jakości.  Problemy takie opisywane są na ogół za pomocą równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych, funkcjonalnych równań różniczkowych, równań całkowych i równań różnicowych (w przypadku procesów o charakterze dyskretnym) pod obecność lokalnych lub nielokalnych warunków brzegowych. Badania dotyczą zagadnień podstawowych w zakresie analizy funkcjonalnej, teorii operatorów, teorii półgrup operatorowych, rachunku wariacyjnego i metod wariacyjnych, teorii układów dynamicznych, teorii punktów stałych i topologii. W szczególności uzyskane w zakładzie wyniki obejmują zagadnienia istnienia, krotności, struktury, asymptotyki i stabilności rozwiązań  oraz inne problemy jakościowe. Badania dotyczą także zagadnień aplikacyjnych i ilościowych. W szeroki wachlarz zainteresowań zakładu wchodzi również modelowania procesów i układów dynamicznych w medycynie (np. modele epidemii i ich transmisji, modele terapii lekowych), w biologii (np. opis procesów fragmentacji, koagulacji, procesów populacyjnych i ekologicznych).

Treść (rozbudowana)
Kierownik zakładu
0
Doktoranci
Seminaria


Analiza Nieliniowa
Prowadzący: dr hab. Marek Galewski, prof. PŁ, prof. dr hab. Wojciech Kryszewski

Omawiane są najnowsze rezultaty otrzymane przez uczestników i zaproszonych gości dotyczące zastosowań metod wariacyjnych i topologicznych do badania istnienie i wielokrotności rozwiązań nieliniowych zagadnień brzegowych. Odbywa się we wtorki w godzinach 12:0013:30 w sali 52 (Budynek B9, Lodex).


International Meetings on Differential Equations and Their Applications
Prowadzący: dr hab. Katarzyna Szymańska-Dębowska, prof. PŁ, prof. dr hab. Bogdan Przeradzki

Spotkania z cyklu International Meetings on Differential Equations and Their Applications, to międzynarodowe seminarium, na którym goście z kraju i zagranicy prezentują swoje najnowsze wyniki dotyczące równań różniczkowych i ich zastosowań. Spotkania organizowane są w środy za pośrednictwem komunikatora Zoom i rozpoczynają się o godzinie 10:15 lub 18:00 (w zależności od strefy czasowej prelegenta).


Równania różniczkowe w modelowaniu matematycznym
Prowadzący: dr hab. Katarzyna Szymańska-Dębowska, prof. PŁ, prof. dr hab. Bogdan Przeradzki

Omawiane są najnowsze rezultaty otrzymane przez uczestników i zaproszonych gości dotyczące równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych, równań funkcjonalno-różniczkowych i ich zastosowań w modelach matematycznych zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych, medycznych, ekonomicznych.   Odbywa się w środy w godzinach: 10:3012:00, sala 160 (IM PŁ, Budynek B9, Lodex). 

 

 

0