Program Warsztatów

Sobota 23 czerwca 2018

14:45-14:50 Otwarcie

14:50-15:10 Filip Strobin (PŁ)

O topologiach generowanych przez operator S-gęstości

slajdy

15:20-15:40 Robert Rałowski (PWr)

Przekształcenia ciągłe pewnych podzbiorów prostej

rzeczywistej

slajdy

15:50-16:10 Szymon Żeberski (PWr)

Nieskończenie mały Łoś i kombinatoryka

slajdy

16:10-16:30 przerwa na kawę

16:30-16:50 Taras Banakh (UJK, Uniwersytet I. Franko)

Haar-open sets: a right way of generalizing the Steinhaus

sum theorem to non-locally compact groups

slajdy

17:00-17:20 Waldemar Sieg (UKW)

Zbiory punktów zbieżności dla ciągów pewnych funkcji

pierwszej klasy Baire'a

slajdy

17:30-17:50 Janusz Kaczmarek (UŁ)

Uogólnienie kraty sytuacji elementarnych Wolniewicza.

Podejście topologiczne.

slajdy

18:15 Obiadokolacja

20:30 ognisko

Niedziela 24 czerwca 2018

09:00-09:30 Śniadanie

09:50-10:10 Rafał Filipów (UG)

Ideals on wxw generated by subsets of w^w

slajdy

10:20-10:40 Marcin Michalski (PWr)

Łuzin i Sierpiński wśród drzew

slajdy

10:50-11:10 Piotr Nowakowski (PŁ)

Rodziny symetrycznych zbiorów Cantora z punktu widzenia

kategorii i miary

slajdy

11:10-11:40 przerwa na kawę

11:40-12:00 Adam Kwela (UG)

Zbiory Haar-małe i różniczkowalność

slajdy

12:10-12:30 Sebastian Lindner (UŁ)

Zbiory, które można odsunąć od zbiorów ustalonej rodziny

slajdy

12:40-13:00 Filip Turoboś (PŁ)

Quasimetryki-krótka historia oszacowań pewnej stałej;

twierdzenie Cantora dla ciągu zbiorów niedomkniętych i to,

co z niego wynika

slajdy

Lista uczestników