Przejdź do treści

Rada kierunków matematyka stosowana oraz aktuariat i analiza finansowa

Treść (rozbudowana)
Skład rady kierunków matematyka stosowana oraz aktuariat i analiza finansowa

Przewodniczący: dr Artur Wachowicz, prof. PŁ

Członkowie:
 dr hab. inż. Grzegorz Andrzejczak
 dr Michał Boczek 
 Anna Budziewska
 prof. dr hab. inż. Lesław Gajek
 dr hab. inż. Marek Kałuszka, prof. PŁ
 dr Mateusz Krukowski
 dr Magdalena Nockowska-Rosiak
 dr hab. inż. Andrzej Okolewski, prof. PŁ
 Nina Połomka, przedstawiciel WRS 
 dr hab. Filip Strobin, prof. PŁ
 dr hab. Katarzyna Szymańska-Dębowska, prof. PŁ

0