Przejdź do treści

Rada do spraw stopni naukowych w dyscyplinach matematyka i nauki fizyczne

Treść (rozbudowana)
Skład rady do spraw stopni naukowych w dyscyplinach matematyka i nauki fizyczne

Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Balcerzak
Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Jolanta Prywer

Członkowie:
 dr hab. inż. Adam Chudecki, prof. PŁ
 prof. dr hab. inż. Tomasz Czyszanowski
 prof. dr hab. inż. Lesław Gajek
 dr hab. Marek Galewski, prof. PŁ
 dr hab. inż. Szymon Głąb, prof. PŁ
 prof. dr hab. inż. Jacek Jachymski
 prof. dr. hab. Wojciech Kryszewski
 prof. dr hab. inż. Katarzyna Pernal
 dr hab. inż. Robert Sarzała, prof. PŁ
 dr hab. inż. Jaromir Tosiek, prof. PŁ

0