Przejdź do treści

dr hab. inż. Andrzej Okolewski, prof. PŁ

Okolewski Andrzej.

Zakład Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych

Stanowisko: profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

Pokój: 168

Telefon: (+48) 42 631-38-59

e-mailoko@p.lodz.pl

 

 

Treść (rozbudowana)
Doktoranci
 • Michał Boczek, Całki względem pseudomiar i ich zastosowania, 2016 (promotor pomocniczy)
0
Autorstwo i Redakcja Książek oraz Wydań Specjalnych
 • Marek Kałuszka, Michał Krzeszowiec, Andrzej Okolewski, Metody Matematyki Aktuarialnej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015
 • Marek Kałuszka, Michał Krzeszowiec, Andrzej Okolewski, Metody Matematyki Aktuarialnej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2012
0
Publikacje w Czasopismach Naukowych
 • T. Józefiak, M. Kałuszka, A. Okolewski, On an extension of the Choquet integral for multi-valued data, Fuzzy Sets and Systems 474 (2024), 108761 (140 pkt.)
 • M. Boczek, T. Józefiak, A. Okolewski, M. Kałuszka, On the monotonicity of the discrete Choquet-like operators, International Journal of Approximate Reasoning 163 (2023) 109045.(140 pkt.)
 • M. Boczek, M. Gagolewski, M. Kaluszka, A. Okolewski, A benchmark-type generalization of the Sugeno integral with applications in bibliometrics, Fuzzy Sets and Systems 466 (2023) 108479. (MNiSW: 140 pkt)
 • Andrzej Okolewski, Barbara Błażejczyk-Okolewska, Hard vs soft impacts in oscillatory systems' modeling revisited, Chaos (140 pkt.), 31 (2021), 083110-1 - 083110-12
 • Andrzej Okolewski, Barbara Błażejczyk-Okolewska, Hard versus soft impact modeling of vibro-impact systems with a moving base, Nonlinear Dynamics (140 pkt.), 105 (2) (2021), 1389–1403
 • Andrzej Okolewski, An extension of Kemperman's characterization on k-independence and its application, Journal of Mathematical Analysis and Applications (40 pkt.), 466(1) (2018), 880-895, JCR
 • K. Czołczyński, B. Błażejczyk-Okolewska, Andrzej Okolewski, Lyapunov exponents in discrete modelling of a cantilever beam impacting on a moving base, International Journal of Non-Linear Mechanics (30 pkt.), 88 (2017), 74-84, JCR
 • Barbara Błażejczyk-Okolewska, Krzysztof Czołczyński, Andrzej Okolewski, Analytical and Numerical Investigations of Stable Periodic Solutions of the Impacting Oscillator With a Moving Base and Two Fenders, Journal of Computational and Nonlinear Dynamics (30 pkt.), 12(6) (2017), 061008-1 - 061008-11, JCR
 • Andrzej Okolewski, Extremal properties of order statistic distributions for dependent samples with partially known multidimensional marginals, Journal of Multivariate Analysis (25 pkt.), 160 (2017), 1-9, JCR
 • Andrzej Okolewski, Distribution bounds for order statistics when each k-tuple has the same piecewise uniform copula, Statistics (30 pkt.), 51 (2017), 969-987, JCR
 • K. Czolczynski, B. Blazejczyk-Okolewska, Andrzej Okolewski, Analytical and numerical investigations of stable periodic solutions of the impacting oscillator with a moving base, International Journal of Mechanical Sciences (40pkt.), 115 (2016), 325-338, JCR
 • Andrzej Okolewski, Bounds on expectations of L-estimates for maximally and minimally stable samples, Statistics (15 pkt.), 50 (2016), 903-916, JCR
 • Wioleta Serweta, Andrzej Okolewski, Błażejczyk-Okolewska B., Czołczyński K., Kapitaniak T., Mirror hysteresis and Lyapunov exponents of impact oscillator with symmetrical soft stops, International Journal of Mechanical Sciences, 101-102 (2015), 89-98, JCR
 • Andrzej Okolewski, Marek Kałuszka, Stability of expected L-statistics against weak dependence of observations, Statistics and Probability Letters, 106 (2015), 157-164 , JCR
 • Marek Kałuszka, Andrzej Okolewski, Michał Boczek, On Chebyshev type inequalities for generalized Sugeno integrals, Fuzzy Sets and Systems, 244 (2014), 51-62, JCR
 • Marek Kałuszka, Andrzej Okolewski, Michał Boczek, On the Jensen type inequality for generalized Sugeno integral, Information Sciences, 266 (2014), 140-147, JCR
 • Marek Kałuszka, Andrzej Okolewski, A note on multiple life premiums for dependent lifetimes, Insurance Math. Econom., 57 (2014), 25-30, JCR
 • Wioleta Serweta, Andrzej Okolewski, Barbara Błażejczyk-Okolewska, Krzysztof Czołczyński, Tomasz Kapitaniak, Lyapunov exponents of impact oscillators with Hertz's and Newton's contact models, International Journal of Mechanical Sciences, 89 (2014), 194-206, JCR
 • Marek Kałuszka, R.J.A. Laeven, Andrzej Okolewski, A note on weighted premium calculation principles, Insurance Math. Econom., (2012), 379-381, JCR
 • Marek Kałuszka, Andrzej Okolewski, A note on order statistics from symmetrically distributed samples, Appl. Math., 38 (2011), 477-483
 • Marek Kałuszka, Andrzej Okolewski, Stability of L-statistics from weakly dependent observations, Statist. Probab. Lett., 81 (2011), 618-625, JCR
 • Marek Kałuszka, Andrzej Okolewski, Bounds for moments of the maximum of concomitants of selected order statistics with application, Comm. Statist.Theory Methods, 39 (2010), 2753-2766, JCR
 • Marek Kałuszka, Andrzej Okolewski, An extension of Arrow's result on optimal reinsurance, J. Risk and Insurance, 75 (2008), 275-288, JCR
 • Marek Kałuszka, Andrzej Okolewski, Bounds for expectations of concomitants, Statist. Papers, 49 (2008), 603-618, JCR
 • Marek Kałuszka, Andrzej Okolewski, Bounds for L-statistics from weakly dependent samples of random length, Comm. Statist. Theory Methods, 34 (2005), 1899-1910, JCR
 • Marek Kałuszka, Andrzej Okolewski, Sharp bounds for generalized order statistics via logarithmic moments., Comm. Statist. Theory Methods, 34 (2005), 1911-1923, JCR
 • Marek Kałuszka, Andrzej Okolewski, Katarzyna Szymańska-Dębowska, Sharp bounds for L-statistics from dependent samples of random length, J. Stat. Plann. Inference, 127 (2005), 71-89, JCR
 • Marek Kałuszka, Andrzej Okolewski, Tsalis' entropy bounds for generalized order statistics, Probab.Math. Statist., 4 (2004), 253-262
 • Marek Kałuszka, Andrzej Okolewski, On Fatou-type lemma for monotone moments of weakly convergent random variables, Statist. Probab. Lett., 66 (2004), 45-50, JCR
 • Lesław Gajek, Andrzej Okolewski, Projection bounds on expectations of record statistics from restricted families, J. Statist. Plann. Inference, 110 (2003), 97-108, JCR
 • Marek Kałuszka, Andrzej Okolewski, Sharp exponential and entropy bounds on expectations of generalized order statistics, Metrika, 58 (2003), 159-171, JCR
 • Lesław Gajek, Andrzej Okolewski, Sharp bounds on quasiconvex moments of generalized order statistics, J. Inequalities in Pure & Appl. Math., 2 (2001), Article 6
 • Marek Kałuszka, Andrzej Okolewski, An extension of the Erdos-Neveu-Renyi theorem with applications to order statistics, Statist. Probab. Lett., 55 (2001), 181-186, JCR
 • Lesław Gajek, Andrzej Okolewski, Improved Steffensen type bounds on generalized moments of record statistics, Statist. Probab. Lett., 55 (2001), 205-212, JCR
 • Andrzej Okolewski, T. Rychlik, Sharp distribution-free bounds on the bias in estimating quantiles via order statistics, Statist. Probab. Lett., 52 (2001), 207-213, JCR
 • Lesław Gajek, Andrzej Okolewski, Inequalities for generalized order statistics from some restricted family of distributions, Comm. Statist. Theory Methods, 29 (2000), 2427-2438, JCR
 • Lesław Gajek, Andrzej Okolewski, Sharp bounds on moments of generalized order statistics, Metrika, 52 (2000), 27-43, JCR
 • Lesław Gajek, Andrzej Okolewski, Steffensen type inequalities for order and record statistics, Annales UMCS, Volume dedicated to Prof. D. Szynal, Vol. LI (1) (1997), 41-59
0