Przejdź do treści

Rada kierunku Mathematical Methods in Data Analysis

Treść (rozbudowana)
Skład rady kierunku 'Mathematical Methods in Data Analysis'

Przewodniczący: dr hab. Katarzyna Szymańska-Dębowska, prof. PŁ

Członkowie:
 dr hab. inż. Grzegorz Andrzejczak
 dr Żywilla Fechner
 dr hab. Przemysław Gordinowicz
 dr hab. Marek Galewski, prof. PŁ
 dr hab. Szymon Głąb
, prof. PŁ
 Igor Hryniewicz, przedstawiciel WRS 
 dr inż. Mateusz Krukowski

0