Przejdź do treści

Rada dyscypliny matematyka

Treść (rozbudowana)
Skład rady dyscypliny matematyka

Przewodniczący: dr hab. Filip Strobin, prof. PŁ
Zastępca Przewodniczącego: dr hab. Katarzyna Szymańska-Dębowska, prof. PŁ

Członkowie:
 prof. dr hab. Marek Balcerzak
 dr hab. Włodzimierz Fechner, prof. PŁ
 prof. dr hab. inż. Lesław Gajek
 dr hab. Marek Galewski, prof. PŁ
 dr hab. inż. Szymon Głąb, prof. PŁ
 dr hab. Przemysław Gordinowicz
 prof. dr hab. inż. Jacek Jachymski
 dr hab. inż. Marek Kałuszka, prof. PŁ
 prof. dr. hab. Wojciech Kryszewski
 dr hab. inż. Andrzej Okolewski, prof. PŁ

0