Instytut Matematyki
Politechnika Łódzka

 

DataAnalysisKształcenie na anglojęzycznym kierunku Mathematical Methods in Data Analysis obejmuje zagadnienia dotyczące wydobywania wiedzy z danych. Umożliwia on nabycie wiedzy i umiejętności w podstawowych działach matematyki, statystycznej analizy danych, zagadnieniach klasyfikacji i podejmowania decyzji, stosowania metod stochastycznych w prognozowaniu oraz szeroko pojętej eksploracji danych. Konstrukcja programu studiów pozwala nabyć konieczną wiedzę matematyczną umożliwiającą budowę i ocenę modeli analizy danych oraz umiejętności informatyczne pozwalające na jej praktyczne wykorzystanie. 

 

Kluczowymi kompetencjami absolwenta kierunku będą:
• Umiejętność posługiwania się podstawowymi metodami i algorytmami eksploracji danych, w szczególności obejmującymi metody matematyki i statystyki
• Znajomość algorytmów i metod obliczeniowych istotnych w eksploracji danych, w tym algorytmicznych metod algebry liniowej
• Umiejętność wykorzystania systemów informatycznych (zarówno statystycznych jak i bazodanowych) w wydobywaniu wiedzy z danych
• Umiejętność konstrukcji innowacyjnych aplikacji analizy danych biznesowych

Absolwent kierunku może pracować w zawodach takich jak: 
• analityk danych 
• analityk rynku 
• projektant i programista baz danych

Według informacji, które uzyskujemy corocznie w wyniku konsultacji z firmami współpracującymi z Wydziałem FTIMS absolwent o takich kompetencjach jest bardzo pożądany na rynku pracy – już w trakcie trwania studiów studenci są pozyskiwani do odbycia stażu, który następnie przekształca się zatrudnienie.  Wzmocnienie kompetencji absolwenta kształceniem w języku angielskim pozwoli mu bez problemu podjąć pracę w firmach międzynarodowych także za granicą, wszędzie, gdzie występuje potrzeba zarządzania bazami danych, np. w sektorze bankowym, w sektorze ubezpieczeń, na rynku medycznym. Absolwent może także podjąć studia II stopnia na kierunkach matematycznych, statystycznych, informatycznych lub w zakresie analizy danych zarówno w Polsce jak i za granicą.