Instytut Matematyki
Politechnika Łódzka

 

mat stosKierunek Matematyka Stosowana adresowany jest do studentów, którzy oprócz wiedzy matematycznej pragną poznać przede wszystkim zastosowania matematyki w finansach, analizie danych i szerzej w naukach ścisłych.

Na 3-letnich studiach licencjackich (I stopnia) w pierwszych trzech semestrach kształcimy głównie umiejętności z podstaw matematyki, aby na kolejnych trzech w ramach wybranej specjalności kształtować umiejętności praktyczne, w tym w szczególności obejmujące pracę projektową w środowiskach informatycznych takich jak R, VBA, Python, SQL.

2-letnie studia magisterskie (II stopnia) są naturalną kontynuacją i rozszerzeniem wiedzy i umiejętności studiów I stopnia, cechują się większym zaawansowaniem zarówno pod względem matematycznym jak i praktycznym w zakresie zastosowań matematyki w modelowaniu rynków finansowych, Data Science i naukach ścisłych.

Kierunek matematyka stosowana prowadzi istniejący od roku 1970 Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej, którego wysoko wykwalifikowana kadra jest gwarantem kształcenia na najwyższym światowym poziomie. Stosujemy najnowsze metody aktywne w kształceniu, które pomogą Ci opanować nawet najtrudniejszy materiał.

 •   

OPIS SPECJALNOŚCI


STUDIA LICENCJACKIE 
 

 • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
  Czy chcesz w przyszłości pracować w sektorze finansowym lub ubezpieczeniowym, w takich atrakcyjnych i wysokopłatnych zawodach jak: analityk danych biznesowych, doradca finansowy, analityk ubezpieczeniowy, analityk kredytowy, statystyk lub makler? Jeśli tak, to studia na naszym kierunku spełnią twoje oczekiwania. W ramach specjalności matematyka finansowa i ubezpieczeniowa zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu finansów, ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczeń na życie. Nauczymy cię jak wyliczać składki, renty i rezerwy ubezpieczeniowe, prowadzić rachunkowość ubezpieczeniową, szacować koszty kredytów, wyceniać papiery wartościowe oraz przeprowadzać analizę i obróbkę statystyczną danych aktuarialnych i biznesowych. Przygotowujemy również do zdania egzaminu aktuarialnego w ramach działów: matematyka ubezpieczeń na życie oraz pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych. A jeśli zechcesz kształcić się dalej, to po naszym kierunku będziesz mógł podjąć studia drugiego stopnia na wielu innych kierunkach matematyczno-informatycznych.

  Program studiów
 • Matematyczne metody analizy danych biznesowych
  Specjalność przygotowuje między innymi do zawodów analityka danych, analityka rynku, projektanta i programisty baz danych. Kształcenie obejmuje zagadnienia dotyczące wydobywania wiedzy z danych: statystycznej analizy danych, uczenia maszynowego, metod stochastycznych w prognozowaniu oraz szeroko pojętej eksploracji danych. Program studiów umożliwia nabycie wiedzy matematycznej pozwalającej na budowę i ocenę modeli analizy danych oraz umiejętności informatycznych pozwalających na jej praktyczne wykorzystanie.

  Program studiów
 • Zastosowania matematyki w naukach ścisłych
  Absolwent specjalności "Zastosowania matematyki w naukach ścisłych" oprócz ogólnych umiejętności i wiedzy matematycznej potrafi posługiwać się poznanym aparatem matematycznym do rozwiązywania wybranych problemów teoretycznych i praktycznych, również przy użyciu narzędzi informatycznych. Absolwent potrafi posługiwać się również podstawowymi metodami matematycznymi umożliwiającymi opisywanie, interpretowanie i analizowanie różnorodnych procesów technologicznych. Specjalność ta daje wykształcenie pozwalające elastycznie reagować na potrzeby rynku pracy. Absolwent będzie przygotowany do pracy w placówkach zajmujących się modyfikowaniem modeli różnorodnych zjawisk, będzie mógł również podjąć studia drugiego stopnia na wielu kierunkach studiów technicznych i uniwersyteckich. Absolwent potrafi wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań w zakresie pracy zawodowej zarówno indywidualnie jak i w zespole. Przykładowe zawody jakie można wykonywać po tej specjalności to: analityk, matematyk.

  Program studiów

 

STUDIA MAGISTERSKIE

 • Analiza danych w biznesie i logistyce 
  Program specjalności "Analiza danych w biznesie i logistyce" stanowi kontynuację prowadzonej w ramach I stopnia studiów specjalności "Matematyczne metody analizy danych biznesowych". Celem nauki jest ugruntowanie wiedzy w oparciu o bardziej zawansowaną teorię matematyczną implementowaną w wybranych bibliotekach środowisk R-studio i Python oraz różnorodnych platformach bazodanowych. Pozwala to także na poddanie analizie dużych zbiorów (i hurtowni) danych, objętych ogólnym terminem Big Data.

  Program studiów
 • Zarządzanie ryzykiem w finansach i ubezpieczeniach
  Jeśli chcesz wzbogacić swoją wiedzę w dziedzinie finansów i ubezpieczeń, to zapraszamy na studia drugiego stopnia. W ramach specjalności zarządzanie ryzykiem w finansach i ubezpieczeniach zdobędziesz umiejętności poszukiwane na rynku pracy w zakresie matematyki finansowej, zarządzania ryzykiem (finansowym, kredytowym, rynkowym) i matematyki aktuarialnej oraz poznasz zasady funkcjonowania rynków finansowych i ubezpieczeniowych. Przygotowujemy także do zdania egzaminu aktuarialnego w ramach działu prawdopodobieństwo i statystyka. Po studiach będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w działach aktuarialnych lub finansowych, w towarzystwach ubezpieczeniowych, bankach, funduszach emerytalnych, funduszach inwestycyjnych oraz organach nadzoru finansowego.

  Program studiów
 • Zastosowania matematyki w naukach ścisłych
  Studia II stopnia przygotowują absolwentów do pracy zawodowej wszędzie tam, gdzie potrzebny jest wykwalifikowany matematyk. Liczba takich miejsc pracy rośnie, w szczególności wobec wzrostu roli informatyki i jej powiązań z matematyką. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do podejmowania wyzwań niedostępnych dla wąsko wyspecjalizowanych inżynierów, będzie potrafił współpracować także z lekarzami oraz przedstawicielami innych dyscyplin. W szczególności będzie potrafił pracować w zawodach często przypisanych do innych specjalności na kierunku matematyka stosowana. Co więcej, będzie bardziej elastyczny i będzie posiadał szersze spojrzenie pozwalające na dokonywanie innowacji. Wielu absolwentów specjalności, która powstała na bazie połączenia dwóch wcześniej istniejących, kontynuowało swój rozwój, podejmując studia doktoranckie w dyscyplinach technicznych i pracując dalej w nowych zespołach albo podejmując pracę za granicą.

  Program studiów

NASI OBSOWENCI O NAS:

Matematyka to dziedzina nauki, która przenika wyobraźnię i ułatwia codzienne życie. O automatyzacji procesów biznesowych i ich rozwiązywaniu w wirtualnym świecie w firmie Nordea Polska opowiada Łukasz Wiśniewski, absolwent matematyki stosowanej na Wydział Fizyki Technicznej Informatyki Matematyki Stosowanej PŁ:
https://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/news/pl-dobrze-wybralem-lukasz-wisniewski

Uważa, że świat nauki powinien iść w parze ze światem biznesu i ten model wciela w życie z Politechniką Łódzką. O tym, jak budował swą ścieżkę zawodową już na etapie podwójnych studiów na kierunkach matematyka stosowana oraz logistyka, opowiada Piotr Wolankiewicz, Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Operacyjnych w firmie Rossmann SDP:
https://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/news/pl-dobrze-wybralem-piotr-wolankiewicz