Instytut Matematyki
Politechnika Łódzka

 

aktuariatNa kierunku Aktuariat i Analiza Finansowa kształceni będą specjaliści w zakresie funkcjonowania rynków finansowych i ubezpieczeniowych. Studenci uzyskają praktyczne umiejętności z dziedziny finansów, ubezpieczeń życiowych i majątkowych. Absolwent będzie potrafił wyliczać składki i rezerwy ubezpieczeniowe, oceniać ryzyko ubezpieczeniowe i rynkowe, wyznaczać margines wypłacalności, szacować koszty kredytów oraz wyceniać papiery wartościowe. Kierunek pozwala nabyć konieczne umiejętności informatyczne (Python, R, VBA) umożliwiające efektywną pracę z danymi biznesowymi oraz ich analizę i obróbkę statystyczną. 

 

Główne zagadnienia praktyczne podejmowane podczas studiów to: 
• Podstawy aktuariatu
• Ryzyko kredytowe 
• Obliczenia komputerowe w finansach 
• Metody Monte Carlo 
• Psychologia finansów.

Kluczowymi kompetencjami absolwenta będą: 
• Znajomość modeli aktuarialnych
• Umiejętność posługiwania się metodami statystycznymi
• Umiejętność wykorzystania systemów informatycznych w wydobywaniu wiedzy z danych
• Umiejętność rozwiązywaniu biznesowych problemów przy wykorzystaniu metod aktuarialnych
 
Kierunek przygotowuje do pracy w zespołach aktuarialnych lub finansowych jako: analityk ubezpieczeniowy, analityk kredytowy, statystyk lub pracownik w działach IT. Absolwent będzie posiadał wiedzę niezbędną do zdania egzaminu aktuarialnego w ramach działów: prawdopodobieństwo i statystyka, matematyka ubezpieczeń na życie oraz matematyka pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Absolwenci będą mogli również podjąć studia drugiego stopnia na kierunkach matematyczno-informatycznych.