Instytut Matematyki
Politechnika ŁódzkaZakład analizy danych

 

Zakład opiekuje się specjalnościami: na studiach I stopnia Matematyczne metody analizy danych biznesowych,  na studiach II stopnia Analiza danych w biznesie i logistyce

Kierownik
  • dr hab. Grzegorz Andrzejczak
Pracownicy:
Seminaria:
  • Seminarium Zakładu Analizy Danych

    Tematyką seminarium są matematyczne aspekty analizy danych. Zawiera się w niej zarówno prezentowanie nowych metod, jak i porządkowanie matematycznych podstaw dla metod już ugruntowanych. Seminarium jest otwarte dla wszystkich chętnych słuchaczy. Szczególnie zapraszamy zainteresowanych doktorantów i studentów drugiego stopnia. Termin: poniedziałki, 14:15-16:00.