Instytut Matematyki
Politechnika ŁódzkaZakład modelowania matematycznego

 

Zajmujemy się teorią równań różniczkowych i pokrewnych nim równań funkcjonalno-różniczkowych, zagadnieniami brzegowymi dla tych równań, generowanymi w ten sposób układami dynamicznymi i zastosowaniami do modelowania matematycznego systemów fizycznych, biologicznych i innych.

Zakład opiekuje się specjalnościami: na studiach I stopnia Zastosowanie matematyki w biologii i ekonomii, na studiach II stopnia Modelowanie matematyczne i optymalizacja.

Kierownik
  • dr hab. Katarzyna Szymańska-Dębowska
Pracownicy:
Seminaria:
  • Równania różniczkowe w modelowaniu matematycznym

    prowadzący: K. Szymańska-Dębowska, B. Przeradzki. Omawiane są najnowsze rezultaty otrzymane przez uczestników i zaproszonych gości dotyczące równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych, równań funkcjonalno-różniczkowych i ich zastosowań w modelach matematycznych zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych, medycznych, ekonomicznych.   Odbywa się w: środy w godzinach: 10:30-12:00, sala 160 (IM PŁ)

  • Seminarium – Analiza Nieliniowa

    prowadzący: M. Galewski, W. Kryszewski. Omawiane są najnowsze rezultaty otrzymane przez uczestników i zaproszonych gości dotyczące zastosowań metod wariacyjnych i topologicznych do badania istnienie i wielokrotności rozwiązań nieliniowych zagadnień brzegowych. Odbywa się we wtorki w godzinach 12:00-13.30 w sali 52 (LODEX, B9)