Zakres współpracy:
  • wymiana doświadczeń pomiędzy teoretykami i praktykami z zakresu zastosowań matematyki i informatyki
  • możliwość odbycia praktyki zawodowej oraz stażu dla studentów/absolwentów wydziału
  • prowadzenie warsztatów/szkoleń oraz współprowadzenie zajęć dydaktycznych przez przedstawicieli Commerzbanku, w szczególności z analizy danych biznesowych