Instytut Matematyki
Politechnika Łódzka

 

Do głównych aspektów współpracy Instytutu Matematyki z otoczeniem gospodarczym należą:
- organizacja staży i praktyk studenckich
- organizacja szkoleń i warsztatów
- współprowadzenie zajęć specjalnościowych oraz realizacja prac dyplomowych na kierunku matematyka stosowana
- wspólne projekty, granty, usługi badawcze, realizacja zadań zleconych, doktoraty wdrożeniowe.


Instytut Matematyki współpracuje od roku 2012 z firmami z sektora finansów i analizy danych. Najważniejsi kooperanci: