Dyrektor Instytutu dr hab. Katarzyna Szymańska-Dębowska

Zastępca Dyrektora d/s kształcenia dr Artur Wachowicz

Zastępca Dyrektora d/s administracyjnych mgr Sławomir Tarkowski