Instytut Matematyki
Politechnika Łódzka

 

Rada do spraw Stopni Naukowych w dyscyplinach matematyka i nauki fizyczne

Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Balcerzak
Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Jolanta Prywer

Członkowie:
 dr hab. inż. Adam Chudecki, prof. uczelni
 prof. dr hab. inż. Tomasz Czyszanowski
 prof. dr hab. inż. Lesław Gajek
 dr hab. Marek Galewski, prof. uczelni
 dr hab. inż. Szymon Głąb, prof. uczelni
 prof. dr hab. inż. Jacek Jachymski
 prof. dr. hab. Wojciech Kryszewski
 prof. dr hab. inż. Katarzyna Pernal
 dr hab. inż. Robert Sarzała, prof. uczelni
 dr hab. inż. Jaromir Tosiek, prof. uczelni

  •  

Rada Dyscypliny Matematyka

Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Balcerzak
Zastępca Przewodniczącego: dr hab. Katarzyna Szymańska-Dębowska, prof. uczelni

Członkowie:
 dr hab. inż. Grzegorz Andrzejczak, prof. uczelni 
 dr hab. Włodzimierz Fechner, prof. uczelni
 prof. dr hab. inż. Lesław Gajek
 dr hab. Marek Galewski, prof. uczelni
 dr hab. inż. Szymon Głąb, prof. uczelni
 dr hab. Przemysław Gordinowicz
 prof. dr hab. inż. Jacek Jachymski
 dr hab. inż. Marek Kałuszka, prof. uczelni
 prof. dr. hab. Wojciech Kryszewski
 dr hab. inż. Andrzej Okolewski, prof. uczelni

  •  

Rada Kierunku Matematyka Stosowana

Przewodniczący: dr Artur Wachowicz, prof. uczelni

Członkowie:
 dr hab. inż. Grzegorz Andrzejczak, prof. uczelni 
 Angelika Błaszczyk, przedstawiciel WRS
 prof. dr hab. inż. Lesław Gajek
 dr hab. inż. Marek Kałuszka, prof. uczelni
 dr Mateusz Krukowski
 dr hab. Filip Strobin, prof. uczelni
 dr hab. Katarzyna Szymańska-Dębowska, prof. uczelni