Instytut Matematyki
Politechnika Łódzka

dr inż.
Jacek Rogowski
Zakład
Zakład Analizy Danych
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Pokój
163
Telefon
(+48) 42 631-36-30
e-mail
jacekrog@p.lodz.pl
Autorstwo i Redakcja Książek oraz Wydań Specjalnych
  • Jacek Rogowski, Jakub Szczepaniak, Matematyka dyskretna. Podstawy, , 2002
  • Jacek Rogowski, Jakub Szczepaniak, Matematyka dyskretna. Grafy, , 2001
  • Marek Balcerzak, Jacek Rogowski, Wykłady z analizy matematycznej, , 2001
  • Jan Kubarski, Jacek Rogowski, Wprowadzenie do analizy matematycznej. Wybrane i rozszerzone działy matematyki szkolnej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1995, s. 151, 1995

Publikacje w Czasopismach Naukowych
  • Jacek Rogowski, Some integral formulas for a Riemannian 3-manifold equipped with a system of orthogonal foliations, Supplemento ai Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, 39 (1996),
  • Jacek Rogowski, On local existence of three mutually orthogonal foliations of codimension 1 in an analytic Riemannian 3-manifolds, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, (1992),