Instytut Matematyki
Politechnika Łódzka

mgr
Aleksandra Świątczak
doktorant
Pokój
140
Telefon
e-mail
aleksandra.swiatczak@dokt.p.lodz.pl
Publikacje w Czasopismach Naukowych
  • Artur Bartoszewicz, Włodzimierz Fechner, Aleksandra Świątczak, Agnieszka Widz, On the c_0-equivalence and permutations of series, Annals of Functional Analysis (70 pkt.), 12 (2), art. nr 23 (2021),