Instytut Matematyki
Politechnika Łódzka

mgr
Agnieszka Widz
doktorant
Pokój
140
Telefon
e-mail
agnieszka.widz@dokt.p.lodz.pl
Publikacje w Czasopismach Naukowych
  • Artur Bartoszewicz, Włodzimierz Fechner, Aleksandra Świątczak, Agnieszka Widz, On the c_0-equivalence and permutations of series, Annals of Functional Analysis (70 pkt.), 12 (2), art. nr 23 (2021),
  • Artur Bartoszewicz, Szymon Głąb, Agnieszka Widz, Olivier’s theorem: ideal convergence, algebrability and Borel classification, RACSAM (100 pkt.), 115, art. 200 (2021),