Instytut Matematyki
Politechnika Łódzka

mgr
Bartłomiej Kluczyński
doktorant
Pokój
140
Telefon
e-mail
bartlomiej.kluczynski@dokt.p.lodz.pl