Instytut Matematyki
Politechnika Łódzka

 

Zewnętrzne projekty badawcze realizowane w Instytucie Matematyki:

"Zaawansowane zastosowania modeli przełącznikowych w finansach i ubezpieczeniach - staż naukowy"
Rodzaj projektu: grant NCN  MINIATURA 4
Numer projektu: 2020/04/X/HS4/00961
Kierownik projektu: dr Marcin Rudź
Data rozpoczęcia: 2020-12-12

"Całki względem nieaddytywnych miar i ich zastosowania"
Rodzaj projektu: polsko-słowacka wymiana bilateralna (NAWA)
Numer projektu: PPN/BIL/2018/1/00049/U/00001
Kierownik projektu: dr Michał Boczek
Wykonawcy projektu: dr hab. inż. Andrzej Okolewski, dr hab. inż. Marek Kałuszka
Data rozpoczęcia: 01.01.2019
Data zakończenia: 31.12.2020 

Stipendium Hungaricum Tempus Public Foundation
Rodzaj projektu: polsko-węgierska wymiana bilateralna (NAWA)
Numer kontraktu: BE AK2018/285228
Kierownik projektu: dr hab. Włodzimierz Fechner
Data rozpoczęcia:  21.09.2018
Data zakończenia: 21.12.2018
 
"Zastosowania układów dynamicznych w biomedycynie"
Rodzaj projektu: grant NCN MINIATURA 2
Numer projektu: 2018/02/X/ST1/02082
Kierownik projektu: dr Katarzyna Szymańska-Dębowska
Data rozpoczęcia: 19.11.2018
Data zakończenia: 19.11.2019

"Wypłacalność ubezpieczyciela, immunizacja portfela i niezupełne rynki finansowe"
Rodzaj projektu: grant NCN OPUS 7
Numer projektu: UMO-2014/13/B/HS4/03222
Kierownik projektu: prof. dr hab.inż. Lesław Gajek
Data rozpoczęcia: 2015-02-11
Data zakończenia: 2017-02-10

"Metody teorii mnogości w topologii i teorii miary"
Rodzaj projektu: "Diamentowy Grant" 3 edycja
Numer projektu: Nr DI2013 016843
Kierownik projektu: lic. Jarosław Swaczyna
Data rozpoczęcia: 2014-09-15
Data zakończenia: 2017-09-14

"O pewnych problemach związanych z iterowanymi systemami funkcyjnymi i ich uogólnieniami"
Rodzaj projektu: grant NCN Fuga 2
Numer projektu: 2013/08/S/ST1/00541
Kierownik projektu: dr Filip Strobin
Data rozpoczęcia: 2013-10-01
Data zakończenia: 2014-09-30
GRANT UMIEJSCOWIONY BYŁ W KIELCACH


"Wolność i niezależność w algebrze i topologii"
Rodzaj projektu: grant NCN Sonata 4
Numer projektu: UMO-2012/07/D/ST1/02087
Kierownik projektu: dr inż. Szymon Głąb
Data rozpoczęcia: 2013-07-09
Data zakończenia: 2016-07-08


"Własności małych zbiorów w przestrzeniach polskich"
Rodzaj projektu: projekt badawczy własny
Numer projektu: IP2011 014671
Kierownik projektu: dr inż. Szymon Głąb
Data rozpoczęcia: 06.04.2012
Data zakończenia: 05.04.2014 (przedłużony do 31.12.2014)

"Nieskończenie - wymiarowe układy dynamiczne - asymptotyka, stabilność i chaos"
Rodzaj projektu: projekt badawczy własny
Numer projektu: N N201 605640
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jacek Banasiak
Wykonawcy projektu: Prof. M. Lachowicz (UW); dr M. Moszyński (UW)
Data rozpoczęcia: 6.05.2011
Data zakończenia: 5.05.2014

"Wycena oraz optymalne, dynamiczne podziały ryzyka w matematyce ubezpieczeniowej"
Rodzaj projektu: projekt badawczy własny
Numer projektu: N N111 431337
Kierownik projektu: dr hab. inż. Marek Kałuszka
Wykonawcy projektu: dr hab. inż. Marek Kałuszka; dr inż. Anrzej Okolewski
Data rozpoczęcia: 20.10.2009
Data zakończenia: 19.04.2012

"O generyczności i porowatości pewnych klas odwzorowań określonych na przestrzeniach topologicznych i przestrzeniach z miarą"
Rodzaj projektu: projekt badawczy promotorski
Numer projektu: N N201 528738
Kierownik projektu: prof. dr hab.inż. Jacek Jachymski
Wykonawca projektu: mgr Filip Strobin
Data rozpoczęcia: 13.04.2010
Data zakończenia: 30.10.2011

"Wybrane zastosowania struktur teoriomnogościowych i algebraicznych w analizie rzeczywistej, teorii miary i topologii"
Rodzaj projektu: projekt badawczy własny
Numer projektu: N N201 414939
Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Balcerzak
Wykonawcy projektu: prof. dr hab. Marek Balcerzak; dr hab. Artur Bartoszewicz; dr inż. Szymon Głąb; dr Artur Wachowicz
Data rozpoczęcia: 22.09.2010
Data zakończenia: 21.09.2013

"Metody kombinatoryczne i topologiczne w przestrzeniach Banacha funkcji ciągłych"
Rodzaj projektu: projekt badawczy własny
Numer projektu: N N201 386234
Kierownik projektu: dr hab. Piotr Koszmider
Wykonawcy projektu: dr hab. Piotr Koszmider
Data rozpoczęcia: 28.05.2008
Data zakończenia: 27.05.2011

Michał Krzeszowiec jest kierownikiem projektu badawczego w zakresie badań podstawowych PRELUDIUM w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk
Tytuł projektu: "Analiza składek ubezpieczeniowych w oparciu o teorię Kahnemana-Tversky'ego"
Wykonawcy projektu: mgr Michał Krzeszowiec; dr hab. inż. Marek Kałuszka
Numer projektu: UMO-2011/01/N/HS4/05627
Data rozpoczęcia: 13.12.2011
Data zakończenia: 12.12.2013