Instytut Matematyki
Politechnika Łódzka


 

WKrysicki

Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej wraz z działającymi w nim Kołem Nauk Aktuarialnych oraz Kołem Naukowym Matematyków od 2009 roku organizuje Wojewódzki Konkurs Matematyczny „W Świecie Matematyki” im. Profesora Włodzimierza Krysickiego.

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych województwa łódzkiego. Głównym celem konkursu jest popularyzacja matematyki stosowanej wśród uczniów naszego regionu. Jednym z efektów Konkursu jest promocja oferty kształcenia Politechniki Łódzkiej (w szczególności matematyki stosowanej) wśród potencjalnych kandydatów na studia z województwa łódzkiego oraz integracja środowisk matematycznych. Konkurs jest okazją do nawiązania oraz kontynuacji współpracy między kadrą akademicką, uczniami i nauczycielami. W tym celu Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ podpisał z szeregiem szkół ponadpodstawowych województwa umowy dwustronne obejmujące w szczególności wsparcie dydaktyczno-naukowe z zakresu matematyki i fizyki.

Pierwszy etap Konkursu ma charakter testowy. Dwudziestu uczestników z najlepszymi wynikami znajdzie się w etapie finałowym, który obejmuje 7 zadań otwartych, w tym 3 zadania aplikacyjne z zakresu matematyki wyższej.

Trójka laureatów otrzymuje atrakcyjne nagrody rzeczowe, a zdobywca 1. miejsca uzyskuje tytuł Mathematicus Mega-Mentis („matematyczny mega-umysł”). Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymują pamiątkowe dyplomy. Konkursowi towarzyszą referaty popularyzujące matematykę stosowaną, które wygłaszają pracownicy Instytutu Matematyki oraz członkowie Kół Naukowych.


Termin XIV edycji konkursu zostanie podany w październiku 2022 roku. 

 

Zdjęcie pobrano ze strony: www. Pod tym linkiem można znaleźć również biografię Profesora.