Instytut Matematyki
Politechnika Łódzka

 

konkursWK

Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej otwiera I edycję
Konkursu im. Profesora Włodzimierza Krysickiego
o nagrodę Dyrektora Instytutu Matematyki PŁ
na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z matematyki stosowanej.

 


Prace na I Konkurs można składać do 31 stycznia 2023 roku. W Konkursie mogą wziąć udział absolwenci kierunków prowadzonych w PŁ, na których dyscypliną wiodącą jest matematyka. Warunki udziału w Konkursie określa regulamin Konkursu. 


Pula nagród wynosi 6000 zł. Sponsorem nagród jest firma Rossmann.


Prace zgłaszane na Konkurs będą oceniane przez jury Konkursu w składzie:
Grzegorz Andrzejczak
Marek Balcerzak
Lesław Gajek
Bogdan Przeradzki
Katarzyna Szymańska-Dębowska
Artur Wachowicz

 

Regulamin Konkursu: Pobierz
Wniosek konkursowy: Pobierz
Plakat: Pobierz  

 

patronat JM Rektora