Instytut Matematyki
Politechnika Łódzka

 

 • II Edycja:

  Komisja konkursu im. Mariana Rejewskiego o nagrodę Dyrektora Instytutu Matematyki na najlepszą pracę magisterską napisaną na kierunku Matematyka Stosowana w roku akademickim 2020/21 wyłoniła laureatkę:

  Pani mgr Maria Słomian - 4000 zł za pracę pt. "Uogólnienie dla N-osobowej gry w ruletkę z niestałą kwotą wygranej", napisaną pod kierunkiem dra hab. Włodzimierza Fechnera, prof. PŁ.

  Sponsorzy nagrody: MakoLab oraz Quantum Blockchains.


 • I Edycja:

  W dniu 13 listopada 2020 r. komisja konkursu im. Mariana Rejewskiego o nagrodę Dyrektora Instytutu Matematyki na najlepszą pracę magisterską napisaną na kierunku Matematyka Stosowana w roku akademickim 2019/20 wyłoniła laureatów i przyznała dwie równorzędne nagrody pieniężne:

  Pani mgr Edyta Bijak (specjalność ADwBiL) - 2000 zł za pracę pt.  "Zbiory rozmyte jako atraktory iterowanych układów odwzorowań",  napisaną pod kierunkiem dra hab. Filipa Strobina, prof. PŁ

  Pan mgr Cezary Gawroński (specjalność ADwBiL) - 2000 zł za pracę pt. "Oznaczanie części mowy w zdaniu z wykorzystaniem modelu ukrytego Markowa oraz algorytmu Viterbiego", napisaną pod kierunkiem dra inż. Piotra Kowalskiego.