Instytut Matematyki
Politechnika Łódzka

 

konkursMR

Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej otwiera III edycję 
Konkursu im. Mariana Rejewskiego
o nagrodę Rektora Politechniki Łódzkiej
na najlepszą pracę magisterską 
z matematyki stosowanej. 


Prace na III Konkurs można składać do 31 stycznia 2023 roku. W Konkursie mogą wziąć udział absolwenci studiów magisterskich wszystkich polskich uczelni, którzy obronili dyplom w roku 2022 w zakresie matematyki i jej szeroko pojętych zastosowań. Warunki udziału w Konkursie określa regulamin Konkursu.

Pula nagród wynosi 6000 zł.
Sponsorami nagród są między innymi MakoLab oraz Quantum Blockchains


Prace zgłaszane na Konkurs będą oceniane przez jury Konkursu w składzie:
Jacek Banasiak (PŁ, UP)
Tomasz Cieślak (IMPAN)
Lesław Gajek (PŁ) 
Grzegorz Karch (UWr)
Mirosław Sopek (PŁ)
Katarzyna Szymańska-Dębowska (PŁ)
Piotr Zgliczyński (UJ)
 

 

Regulamin Konkursu: Pobierz
Wniosek konkursowy: Pobierz 
Plakat: Pobierz
patronat JM Rektora