W nowym Rankingu Perspektyw 2021 kierunek Matematyka został oceniony na pozycji 5! 

ranking perspektyw.


Nasi Absolwenci o nas:


Matematyka to dziedzina nauki, która przenika wyobraźnię i ułatwia codzienne życie. O automatyzacji procesów biznesowych i ich rozwiązywaniu w wirtualnym świecie w firmie Nordea Polska opowiada Łukasz Wiśniewski, absolwent matematyki stosowanej na Wydział Fizyki Technicznej Informatyki Matematyki Stosowanej PŁ:
https://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/news/pl-dobrze-wybralem-lukasz-wisniewski

Uważa, że świat nauki powinien iść w parze ze światem biznesu i ten model wciela w życie z Politechniką Łódzką. O tym, jak budował swą ścieżkę zawodową już na etapie podwójnych studiów na kierunkach matematyka stosowana oraz logistyka, opowiada Piotr Wolankiewicz, Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Operacyjnych w firmie Rossmann SDP:
https://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/news/pl-dobrze-wybralem-piotr-wolankiewiczSpecjalności oferowane na kierunku Matematyka Stosowana na Wydziale FTIMS Politechniki Łódzkiej

na studiach I stopnia (licencjackich, stacjonarnych, trwających 6 semestrów):

 • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
  W ramach matematyki finansowej i ubezpieczeniowej studenci uczą się m. in. wyliczać składki i rezerwy ubezpieczeniowe, prowadzić rachunkowość ubezpieczeniową z wykorzystaniem programów komputerowych, szacować koszty kredytów oraz  wyceniać papiery wartościowe. Program kształcenia przygotowuje do zdania egzaminu aktuarialnego w ramach działów: matematyka ubezpieczeń na życie oraz pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych.
 • Matematyczne metody analizy danych biznesowych
  Specjalność matematyczne metody analizy danych biznesowych przygotowuje do zawodu analityka danych poprzez zapoznanie studentów ze statystyką i systemami informatycznymi wykorzystywanymi do statystycznej analizy danych.
 • Zastosowania matematyki w naukach ścisłych
  Absolwent specjalności „Zastosowania matematyki w naukach ścisłych” oprócz ogólnych umiejętności i wiedzy matematycznej  potrafi  posługiwać się poznanym aparatem matematycznym do rozwiązywania wybranych problemów teoretycznych i praktycznych, również przy użyciu narzędzi informatycznych. Absolwent potrafi posługiwać się również podstawowymi metodami matematycznymi umożliwiającymi opisywanie, interpretowanie i analizowanie różnorodnych procesów. Specjalność ta daje wykształcenie pozwalające elastycznie reagować na potrzeby rynku pracy. Absolwent będzie przygotowany do pracy w placówkach  zajmujących się  analizowaniem i modyfikowaniem modeli różnorodnych  zjawisk, będzie mógł również podjąć studia drugiego  stopnia na wielu kierunkach studiów technicznych i uniwersyteckich. Absolwent potrafi wykorzystać  nabytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań w zakresie pracy zawodowej zarówno indywidualnie jak i w zespole. Przykładowe zawody jakie można wykonywać po tej specjalności to: analityk, matematyk.

Program studiów

Specjalności oferowane na kierunku Matematyka na Wydziale FTIMS Politechniki Łódzkiej
na studiach II stopnia (magisterskich, stacjonarnych, trwających 4 semestry):

 • Zarządzanie ryzykiem w finansach i ubezpieczeniach
  W ramach specjalności zarządzanie ryzykiem w finansach i ubezpieczeniach studenci zdobywają wiedzę w zakresie matematyki finansowej, zarządzania ryzykiem finansowym i funkcjonowania rynku finansowego oraz matematyki ubezpieczeniowej i funkcjonowania rynku ubezpieczeń.
 • Analiza danych w biznesie i logistyce 
  Specjalność analiza danych w biznesie i logistyce  przygotowuje do zawodu analityka danych poprzez zapoznanie studentów ze statystyką i systemami informatycznymi wykorzystywanymi do statystycznej analizy danych.
 • Zastosowania matematyki w naukach ścisłych
  Absolwent specjalności „Zastosowania matematyki w naukach ścisłych”  oprócz ogólnych umiejętności i wiedzy matematycznej  potrafi  posługiwać się poznanym aparatem matematycznym do rozwiązywania wybranych problemów teoretycznych i praktycznych, również przy użyciu narzędzi informatycznych. Absolwent potrafi posługiwać się również podstawowymi metodami matematycznymi umożliwiającymi opisywanie, interpretowanie i analizowanie różnorodnych procesów.  Specjalność ta daje wykształcenie pozwalające elastycznie reagować na potrzeby rynku pracy. Absolwent będzie przygotowany do pracy w placówkach zajmujących się analizowaniem i modyfikowaniem  modeli  różnorodnych zjawisk, będzie mógł również podjąć studia trzeciego stopnia. Absolwent  potrafi wykorzystać  nabytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań w zakresie pracy zawodowej zarówno indywidualnie jak i w zespole. Przykładowe zawody jakie można wykonywać po tej specjalności to: analityk, matematyk.

Program studiów