Matematyka to dziedzina nauki, która przenika wyobraźnię i ułatwia codzienne życie. O automatyzacji procesów biznesowych i ich rozwiązywaniu w wirtualnym świecie w firmie Nordea Polska opowiada Łukasz Wiśniewski, absolwent matematyki stosowanej na Wydział Fizyki Technicznej Informatyki Matematyki Stosowanej PŁ:

https://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/news/pl-dobrze-wybralem-lukasz-wisniewski

Uważa, że świat nauki powinien iść w parze ze światem biznesu i ten model wciela w życie z Politechniką Łódzką. O tym, jak budował swą ścieżkę zawodową już na etapie podwójnych studiów na kierunkach matematyka stosowana oraz logistyka, opowiada Piotr Wolankiewicz, Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Operacyjnych w firmie Rossmann SDP:

https://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/news/pl-dobrze-wybralem-piotr-wolankiewicz


 

Specjalności oferowane na kierunku Matematyka na Wydziale FTIMS Politechniki Łódzkiej

na studiach I stopnia (licencjackich, stacjonarnych, trwających 6 semestrów):

  • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
  • Matematyczne metody analizy danych biznesowych
  • Zastosowania matematyki w biologii i ekonomii 
  • Zastosowania współczesnej analizy matematycznej

Program studiów

Specjalności oferowane na kierunku Matematyka na Wydziale FTIMS Politechniki Łódzkiej
na studiach II stopnia (magisterskich, stacjonarnych, trwających 4 semestry):

  • Zarządzanie ryzykiem w finansach i ubezpieczeniach
  • Modelowanie matematyczne i optymalizacja
  • Analiza danych w biznesie i logistyce 
  • Matematyka z zastosowaniami

Program studiów