Instytut Matematyki
Politechnika Łódzka

Konkurs im. Mariana Rejewskiego o nagrodę Dyrektora Instytutu Matematyki na najlepszą pracę magisterską napisaną na kier. matematyka stosowana w roku akademickim 2020/21 został rozstrzygnięty.

Laureatką została Pani Maria Słomian. Absolwentka otrzymała 4000 zł za pracę pt. "Uogólnienie dla N-osobowej gry w ruletkę z niestałą kwotą wygranej", napisaną pod kierunkiem dra hab. Włodzimierza Fechnera.

Serdecznie gratulujemy!