Z przyjemnością pragniemy poinformować, że dr Żywilla Fechner otrzymała Nagrodę Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce za rok 2020:

https://ptkwm.org.pl/pl/

Dr Żywilla Fechner jest adiunktem w Zakładzie Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych w Instytucie Matematyki. Jej zainteresowania naukowe obejmują szeroko rozumianą analizę Fourierowską, w tym zastosowania uciętej transformaty Fouriera w statystyce, analizę i syntezę spektralną oraz szczególne typy odwzorowań określonych na hiperstrukturach. Jako wykładowca prowadzi głównie przedmioty związane ze statystyką i analizą danych na obu stopniach kierunku Matematyka Stosowana.

Serdecznie gratulujemy!