W dniu 13 listopada 2020 r. komisja konkursu im. Mariana Rejewskiego o nagrodę dyrektora Instytutu Matematyki na najlepszą pracę magisterską napisaną na kier. matematyka stosowana w roku akademickim 2019/20 wyłoniła laureatów i przyznała dwie równorzędne nagrody pieniężne 

  • Pani Edycie Bijak (specjalność ADwBiL) - 2000 zł za pracę pt.  "Zbiory rozmyte jako atraktory iterowanych układów odwzorowań",  napisaną pod kierunkiem dra hab. Filipa Strobina, prof. PŁ
  • Panu Cezaremu Gawrońskiemu (specjalność ADwBiL) - 2000 zł za pracę pt. "Oznaczanie części mowy w zdaniu z wykorzystaniem modelu ukrytego Markowa oraz algorytmu Viterbiego", napisaną pod kierunkiem dra inż. Piotra Kowalskiego.


SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

Kolejna edycja konkursu i regulamin zostaną ogłoszone w grudniu 2020 r.