Instytut Matematyki
Politechnika Łódzka

 

8kmmpW niedzielę zakończył się 8. Kongres Młodych Matematyków Polskich. Kongres odbywał się na Politechnice łódzkiej oraz na Uniwersytecie Łódzkim. Wzięło w nim udział ponad 300 uczniów szkół średnich z całej Polski zainteresowanych matematyką. Byli to najzdolniejsi młodzi matematycy, wielu z nich to laureaci olimpiad i konkursów matematycznych.

Kongres został zorganizowany w stylu prawdziwej konferencji naukowej, odbyły się wykłady plenarne, wystąpienia uczniów, przerwy kawowe i oczywiście wydarzenia towarzyszące: zwiedzanie EC1, a także gra miejska „Ślepy Maks” zorganizowana przez Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO.

Do wygłoszenia wykładów plenarnych zaproszono znanych z popularyzacji matematyki profesorów polskich uczelni, a także Tomasza Czajkę, pracującego m.in. dla Elona Muska, wybitnego polskiego informatyka (jednego z bohaterów słynnego mema „impreza u informatyków”). Jedynym łódzkim prelegentem był dr hab. Marek Kałuszka z Instytutu Matematyki Politechniki Łódzkiej.

Organizatorami wydarzenia byli: Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk przy współudziale ośrodków posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych.

Idea organizacji tej cyklicznej (odbywającej się co dwa lata) imprezy powstała z inicjatywy Kolegium Władz Wydziałów matematycznych z całej Polski. Kongresy odbyły się już m.in. w Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Zielonej Górze i Lublinie. Tegoroczna edycja przypadła w udziale Łodzi, co było nie lada wyzwaniem logistycznym, gdyż przez pierwsze dwa dni kongres odbywał się na Uniwersytecie Łódzkim, zaś przez kolejne dni na Politechnice Łódzkiej. Celem Kongresu jest nie tylko upowszechnianie matematyki jako nauki, ale także zachęcenie młodych ludzi do studiów matematycznych, a w przyszłości do pracy naukowej, stąd pomysł na „naukowy charakter” spotkania.

Warto podkreślić, że uczestnictwo w Kongresie było darmowe. Fundusze pozyskano z MEiN, UMŁ i Urzędu Marszałkowskiego, przy czym mniej więcej połowa środków pochodzi ze składek polskich uczelni kształcących matematyków oraz z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk. Soki dla uczestników zafundowała firma Fortuna.

Z rozmów w kuluarach można wywnioskować, że Kongres zakończył się sukcesem. Zwracano też uwagę, na doskonały balans w tematyce wykładów plenarnych od tych trudniejszych, do tych o bardziej popularnonaukowym charakterze.

Więcej informacji o Kongresie:
https://8kmmp.math.uni.lodz.pl/

 

8KM 4282

 

8kmmp