Instytut Matematyki
Politechnika Łódzka

 

AMinister Edukacji i Nauki decyzją nr 451/603/2022 z dnia 26.07.2022 przyznał Politechnice Łódzkiej kategorię naukową A w dyscyplinie matematyka.

Decyzja ta, po uprawomocnieniu w ciągu 30 dni od jej doręczenia, zakończyła proces ewaluacji naukowej za lata 2017-21 w kryteriach I-III. W konsekwencji dyscyplina matematyki PŁ znalazła się w prestiżowym gronie jednostek matematycznych z kategorią A.

Zgodnie z przepisami podmioty, które w danej dyscyplinie uzyskały kategorię naukową A+, A albo B+, mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie.

Ewaluacja dyscyplin naukowych odbyła się po raz pierwszy w polskim systemie szkolnictwa wyższego. W wyniku poprzedniej ewaluacji za lata 2011-2016, która oceniała działalność naukową Jednostek Uczelni, Wydział FTIMS również uzyskał kategorię naukową A, jest to więc kontynuacja wysokiej jakości nauki uprawianej zarówno na wydziale jak i w Instytucie Matematyki PŁ.