Pamiętaj o zakrywaniu ust i nosa w budynkach PŁ, przestrzegaj zaleceń sanitarnych.

Pamiętaj o zakrywaniu ust i nosa w budynkach PŁ, przestrzegaj zaleceń sanitarnych.

Pamiętaj o zakrywaniu ust i nosa w budynkach PŁ.

Matematyka na PŁ jest siódma w skali Polski w rankingu Perspektyw.

Matematyka na PŁ jest siódma w skali Polski w rankingu Perspektyw.

Matematyka na PŁ jest ósma w skali Polski w rankingu Perspektyw.

III edycja Konkursu o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz

III edycja Konkursu o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz

III edycja Konkursu o Nagrodę Politechniki Łódzkiej

Pozanaukowe pasje prof. Jacka Jachymskiego - zachęcamy do lektury.

Pozanaukowe pasje prof. Jacka Jachymskiego - zachęcamy do lektury.

Pozanaukowe pasje prof. Jacka Jachymskiego

Instytut Matematyki jest jednostką Wydziału Fizyki Technicznej Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

Prowadzimy studia na I, II i III stopniu oraz w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej PŁ. Mamy wysokokwalifikowaną kadrę badawczą oraz pełne uprawienia akademickie (kat. naukowa A). Jesteśmy ukierunkowani na sukcesy zawodowe naszych absolwentów, doktorantów oraz kadry  naukowo-dydaktycznej.

 

20
samodzielni pracownicy naukowi
19
doktorzy