Instytut Matematyki
Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka dla Ukrainy

Politechnika Łódzka dla Ukrainy

Spotkania z cyklu: Zawód Naukowiec

Spotkania z cyklu: Zawód Naukowiec

Kierunek studiów:
Mathematical Methods in Data Analysis

Kierunek studiów:
Mathematical Methods in Data Analysis

Spotkania z Matematyką Stosowaną

Spotkania z Matematyką Stosowaną

Kierunek studiów:
Aktuariat i Analiza Finansowa

Kierunek studiów:
Aktuariat i Analiza Finansowa

Kategoria naukowa A
dla dyscypliny matematyka

Kategoria naukowa A
dla dyscypliny matematyka

Kierunek studiów:
Matematyka Stosowana

Kierunek studiów:
Matematyka Stosowana

International Meetings on Differential Equations and Their Applications

International Meetings on Differential Equations and Their Applications

International Meetings on Differential Equations and Their Applications

Akademicka Łódź Matematyczna

Akademicka Łódź Matematyczna

 

Matematyka dostarcza pojęć, metod i modeli użytecznych dla innych nauk ścisłych i przyrodniczych, takich jak fizyka, chemia, biologia. Jest również przydatna w naukach medycznych, społecznych i humanistycznych. Matematycy poszukują prawdy i harmonii zarówno w samej matematyce, jak i w jej zastosowaniach. Dzięki temu mamy nadzieję głębiej zrozumieć nasz świat i przyczynić się do jego poprawy.

W naszym Instytucie troszczymy się o zachowanie różnorodności w pracy naukowej, prowadząc badania w zakresie matematyki stosowanej oraz teoretycznej, współpracując z badaczami krajowymi i zagranicznymi. Istotną częścią naszej działalności jest edukacja. Oferujemy szeroki wachlarz kursów na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim, dających solidne wykształcenie matematyczne powiązane z innymi dyscyplinami nauki w sposób zapewniający absolwentom osiągnięcie sukcesu w każdym miejscu pracy.

  •  

Instytut Matematyki jest jedną z trzech jednostek tworzących Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (FTIMS) Politechniki Łódzkiej

 

 

 

W niedzielę zakończył się 8. Kongres Młodych Matematyków Polskich. Kongres odbywał się na Politechnice łódzkiej oraz na Uniwersytecie Łódzkim. Wzięło w nim udział ponad 300 uczniów szkół średnich z całej Polski zainteresowanych matematyką. Byli to najzdolniejsi młodzi matematycy, wielu z nich to laureaci olimpiad i konkursów matematycznych.

Kongres został zorganizowany w stylu prawdziwej konferencji naukowej, odbyły się wykłady plenarne, wystąpienia uczniów, przerwy kawowe i oczywiście wydarzenia towarzyszące: zwiedzanie EC1, a także gra miejska „Ślepy Maks” zorganizowana przez Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO.

Do wygłoszenia wykładów plenarnych zaproszono znanych z popularyzacji matematyki profesorów polskich uczelni, a także Tomasza Czajkę, pracującego m.in. dla Elona Muska, wybitnego polskiego informatyka (jednego z bohaterów słynnego mema „impreza u informatyków”). Jedynym łódzkim prelegentem był dr hab. Marek Kałuszka z Instytutu Matematyki Politechniki Łódzkiej.

 

Minister Edukacji i Nauki decyzją nr 451/603/2022 z dnia 26.07.2022 przyznał Politechnice Łódzkiej kategorię naukową A w dyscyplinie matematyka.

Decyzja ta, po uprawomocnieniu w ciągu 30 dni od jej doręczenia, zakończyła proces ewaluacji naukowej za lata 2017-21 w kryteriach I-III. W konsekwencji dyscyplina matematyki PŁ znalazła się w prestiżowym gronie jednostek matematycznych z kategorią A.

Zgodnie z przepisami podmioty, które w danej dyscyplinie uzyskały kategorię naukową A+, A albo B+, mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie.


Dzięki wsparciu finansowemu ze strony
Fundacji Politechniki Łódzkiej, grupa przedstawicieli Instytutu Matematyki PŁ w składzie Mateusz Lichman (student), Agnieszka Widz (doktorantka IM PŁ), Jarosław Swaczyna (pracownik IM PŁ) wzięła aktywny udział w konferencjach zagranicznych:
• Young Set Theory Workshop, Nowy Sad (Serbia), 17-20 sierpnia 2022 ;
• Novi Sad Conference in Set Theory and General Topology, Nowy Sad (Serbia), 22-25 sierpnia 2022;
 

Więcej informacji o samych konferencjach można znaleźć na stronie https://sites.dmi.uns.ac.rs/settop/2022/default.html
 
 
18
samodzielni pracownicy naukowi
15
doktorzy