English version English version
Praktyki

 

Obowiązkowe praktyki zawodowe dla kierunku Matematyka są przewidziane programem tylko dla studiów 1-go stopnia i powinny odbywać się w okresie przerwy wakacyjnej po 4 semestrze. Minimalny czas trwania praktyki, to 3 tygodnie (15 dni roboczych). Zaliczenie praktyki ma miejsce po jej zakończeniu na początku nowego roku akademickiego, zaś ostateczne rozliczenie i dopisanie należnych  4 punktów ECTS następuje po semestrze 6.

Praktykę można odbywać w różnych formach:

  • na podstawie skierowania z uczelni
  • na podstawie indywidualnej umowy z pracodawcą, w tym także umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o pracę
  • podstawą do zaliczenia praktyki może być też wyróżniająca działalność naukowo-organizacyjna w kole naukowym.

Miejsce odbywania praktyki student znajduje sam, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami.

Każdego roku Instytut Matematyki przedstawia również oferty praktyk w renomowanych firmach (np. GUS, PKO BP, Expander)  i udziela rekomendacji studentom poddającym się procedurze rekrutacyjnej.

Opiekunowie praktyk: dr Ewa Marciniak i dr Henryk Dębiński.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad odbywania praktyk zawodowych i obiegu dokumentów a także dyżurów opiekunów praktyk znajdują się na stronie http://ftims.edu.p.lodz.pl/course/index.php?categoryid=66

 

Instytut Matematyki Wydział FTIMS Politechnika Łódzka, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215, tel. 42 631-36-17, fax. 42 631-38-65